arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny riktlinje – Att mäta buller

Upplever du att buller är ett problem på din arbetsplats? Är du intresserad av hur man mäter buller på ett kvalitetssäkrat sätt? Då an jag berätta att det kommer en ny riktlinje i november som heter ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller”.

I den nya riktlinjen, som lanseras 9 november, kan du ta del av hur man mäter exponering av buller på ett kvalitetssäkrat sätt.

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH. Gruppen som har bestått av forskare och praktiker från olika verksamheter, bland annat från olika företagshälsor. I riktlinjen kan du ta del av hur man mäter exponering av buller på ett kvalitetssäkrat sätt. Det finns behov av att utveckla kvaliteten hos den bullermätning som olika aktörer genomför. Att ta fram en riktlinje underlättar för dem att följa de standarder som finns inom området.

När upplever du buller? Pratar ni om bullerfrågor på din arbetsplats? Utförs mätningar med god kvalitet?

Är du intresserad av hur man mäter exponering av buller på ett kvalitetssäkrat sätt? Ja, då är du välkommen till seminarium den 9 november

Sveriges Företagshälsor, Karolinska Institutet och KTH bjuder in till ett seminarium där den nya riktlinjen presenteras.  Seminarium äger rum den 9 november, kl 13.30-16.00, vid KTH, Technology and Health, Hälsovägen 11C, Flemingsberg, Jacobssonsalen (T2), plan 5.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården, speciellt till dig som utför bullermätningar. Den riktar sig också utvecklingsansvariga och ansvariga för upphandling av företagshälsovårdstjänster, till representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, konsulter, och självklart till dig och alla som har intresse av att uppdatera sin kunskap inom hur buller kan mätas.r

Professor Irene Jensen arbetar som enhetschef vid  Enheten för interventions- och implementeringsforskning vid Karolinska Institutet.  Hon har under flera år ansvarat för att  ett nytt forskningsprogram med fokus på interventions- och implementeringsforskning inom företagshälsa. I det arbetet har framtagande av olika riktlinjer för företagshälsa varit en viktig del. Arbetet har genomförts med flera olika parter.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600