arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning om arbetsorsakade besvär

Många lever med besvär från muskler och leder. Via forskningen vet vi att en stor andel av dessa problem är orsakade av ogynnsamma och ensidiga belastningar i arbetet. Men, det finns mycket som vi kan göra för att förebygga arbetsorsakade besvär!

I det här inlägget får du hänga med mig till Kanada och ta del av rapportering från konferensen PREMUS2016. Den handlade om hur vi kan förebygga och åtgärda arbetsorsakade muskulära besvär: "Preventing Work-Related Musculoskeletal Disorders in a Global Economy". 

400 forskare och experter inom arbetsmedicin, ergonomi, arbetshälsa träffades i Toronto, Kanada, vid konferensen #PREMUS2016 i juni. "Preventing Work-Related Musculoskeletal Disorders in a Global Economy"

Som ergonom och forskare från Arbets- och miljömedicin i Linköping deltog jag nyligen vid konferensen PREMUS2016. Över 400 deltagare från hela världen reste till Toronto, Kanada för att diskutera hur vi kan förebygga, kartlägga och åtgärda arbetsrelaterade muskulära besvär. Verkligen givande att få ta del av pågående forskning och att få diskutera den egna forskningen.

PREMUS2016  bjöd på nyheter inom flera områden. Läs gärna mer om konferensen på deras hemsida:  "Preventing Work-Related Musculoskeletal Disorders in a Global Economy". Via twitter med hashtag #PREMUS2016 kan du ta del av inläggen från konferensen.

På konferensen presenterade jag forskningsresultat från två studier som vi har jobbat med under en längre tid. Det ena bidraget handlade om nacksmärta bland truckförare med titeln "Association between neck pain and working postures among fork lift operators"

Vet du om att i Sverige så kör ca 150 000 personer truck, i Europa ca 6 miljoner och i hela värden ca 20 miljoner? Men, väldigt lite forskning finns kring sambandet mellan ensidiga arbetsställningar och besvär för den målgruppen. I vår studie framkom att truckförare har en högre risk att få nackbesvär jämfört med kontorsanställda. I studien rapporterar medarbetarna flera åtgärdsförslag när det gäller arbetsmiljön som de anser kan vara värdefulla. Det handlar om organisatoriska åtgärder, ergonomiska insatser, bättre truckar och hjälpmedel. Det handlar också om att ha rimliga krav i arbetet för att nämna några faktorer. Hör gärna av dig om du vill diskutera frågor som handlar om truckförares arbetsmiljö, utformning av truckar och hjälpmedel.

Vid konferensen PREMUS2016 presenterade Charlotte Wåhlin resultat från studien "Association between neck pain and working postures among fork lift operators" samt "Does dental staffing matter for perceived Health and work demands?"

Den andra bidraget handlade om arbetsmiljö inom tandvården. Jag presenterade resultat från vår studie via en poster: "Does dental staffing matter for perceived health and work demands?"

Kan också tipsa dig om att läsa vår senaste publikation i tidningen Acta Odontoligica Scandinavia: "Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability".

Charlotte Rasmussen höll ett föredrag om ergonomiska insatser som är användbart  för oss som är intresserade av att förebygga arbetsorsakade besvär inom vård och omsorg.  

Det finns några föredrag som lyftes fram av media. Bland annat forskningen om hur mycket man ska stå eller sitta på jobbet för att undvika ohälsa och besvär: "Equal Time Standing and Sitting, and Frequent Posture Changes During Work Day" Budskapet från forskaren Jack Callaghan var;

"För att minska riskerna för ohälsa  och skada av långvarigt sittande , bör anställda ändra ställningar ofta, att strävar efter att stå för en lika lång stund som de tillbringar sittande under loppet av en arbetsdag"

Även flera andra intressanta föredrag uppmärksammades i media:

Safety Climate and Safety Leadership Key Factors in Workplace MSD Prevention ProgramsHigher Risk of Some Musculoskeletal Injuries Among Women May Be Due to Sex and Gender Differences That Go Beyond Size and Strength

Vi var flera forskare från de Arbets- och miljömedicinska enheterna som var representerade vid konferensen.  Även Arbetsmiljöverket och AFA försäkringar var där med intressanta föredrag. Kollegan Katarina Kjellberg, ergonom och forskare vid Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm, fick mycket uppmärksamhet för sitt föredrag  om en stor studie som handlade om långvarig exponering för tung arbete som orsakar muskulära besvär.

Forskare och ergonom Katarina Kjellberg, Centrum för Arbets- och miljömedicin  i Stockholm och Karolinska Institutet, höll ett intressant föredrag vid #PREMUS2016

Det var så många intressanta föredrag som presenterades. Men, självklart är det svårt att berätta om allt. Ögna gärna igenom programmet och hör av dig om det är något speciellt område eller bransch som du är intresserad av så kan jag ge dig lästips.

Avslutningsvis så vill alla vi i bloggteamet vid Arbets- och miljömedicin i Linköping önska trevlig sommar! Vi är glada för att så många läser vår blogg och den fina respons som vi har fått. 

Vi har sedan starten 2015 fram till idag haft 33 274 läsare. Vi har tillsammans med några gästbloggare skrivit över 100 inlägg. Via  populärvetenskapligt.se kan du läsa mer om våra erfarenheter från att skriva på bloggen "Region Östergötland satsar på forskningskommunikation" .

Nu tar vi ett sommaruppehåll. På återseende i mitten av augusti!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600