arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Miljömedicinsk temadag den 27 oktober i Kalmar

”Är det farligt att bo i förorenade områden? Hur kan risker kommuniceras? Måste verksamheten läggas ner?”

Dessa frågor kommer ofta upp när ett område har klassats som förorenat. Under vår temadag som anordnas i höst kommer vi att ta upp flera aktuella fall som berör naturligt förekommande metaller i marken, dioxin från en doppningsanläggning och metallföroreningarna kring Glasriket. Hur hanteras dessa och liknande ärenden?

Föreläsarna kommer att belysa olika vinklar och delge sina erfarenheter från inventering till sanering och hur befolkningen kan påverkas men också hur näringslivet kan påverkas. Vi kommer också ta upp hur risker kan förmedlas och hur de kan uppfattas.

Temadagen vänder sig i första hand till verksamma inom kommun och länsstyrelse (miljö, samhälle, hälsa), politiker samt sjukvårdspersonal inom främst primärvård. Även övriga intresserade är välkomna.

Välkomna!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600