arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Medverka i forskning för säker vård

Vill du medverka till att minska arbetsskador och vårdskador? Just nu pågår en forskningsstudie som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi vill intervjua dig som har varit med om en vårdsituation som blev riskfylld för både dig och din patient. Där du skadade dig och där även patienten löpte risk att skada sig eller att dom faktiskt skadade sig. Vill du berätta om dina upplevelser?  

Dina erfarenheter är viktiga om vi tillsammans ska kunna förebygga skador. Nedan kan du ta del av mer information kring studien om vårdskador och arbetsskador.

Det är fortfarande vanligt att patienter skadas inom hälso- och sjukvården, t.ex. när en patient faller i samband med en förflyttning eller andra omvårdnads- och behandlingssituationer. Medarbetare inom hälso- och sjukvården riskerar också att skada sig i samband med dessa situationer. Vi behöver veta mer om hur riskfyllda situationer ser ut, för både patient och medarbetare. Har du erfarenheter av en riskfylld vårdsituation?

Vill du medverka i en forskningsstudie?

Nu intervjuas medarbetare inom hälso- och sjukvården som varit med om en vårdsituation där patient och medarbetare skadat sig, eller riskerats att skada sig i samband med omvårdnadsarbete, vid förflyttning av patient eller vid annat behandlingsarbete. Forskningsstudien pågår under 2016 till i början av 2018. I första skedet riktar vi oss till dig  som arbetar inom Region Östergötland, Region Örebro och Region Jönköping.

Varje intervju beräknas ta knappt 1 timme.  Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och vid resultatpresentationen kommer ingen individ att kunna identifieras. Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping.

Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin. Forskningen genomförs i ett samarbete mellan Region Örebro och Region Östergötland och även medarbetare från Region Jönköping kan ingå i studien. Vi i forskargruppen har kunskap inom områdena arbetsmiljö och patientsäkerhet, medarbetarskap och arbetsskador.

Anmäl gärna ditt intresse om du vill delta i studien så får du mer information.

Jag heter Charlotte Wåhlin och arbetar som ergonom och forskare på Arbets- och miljömedicin. Jag  är projektledare för den här studie om "Vårdskador och arbetsskador". Du är välkommen att ta kontakt med mig för att anmäla ditt intresse och för att få mer information,  e-post: charlotte.wahlin@regionostergotland.se och telefon 010-103 62 67.

Arbetar du inom Region Örebro kan du vända dig direkt till Emma Nilsing Strid. Hon är disputerad fysioterapeut och är kontaktperson för Region Örebro, e-post: emma.nilsing-strid@regionorebrolan.se eller telefon 019-602 57 88.

Hur kan vi på bästa sätt förebygga skador för både medarbetare och patienter?

Avslutningsvis så skulle jag vilja lyfta fram att det är mycket som talar för att vi i större utsträckning behöver integrera systematiskt patientsäkerhetsarbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en god vårdmiljö. Eller vad tror du? Hur får vi det att funka i praktiken?

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600