arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Solen är viktig för liv och hälsa

I en stor svensk studie har man nyligen visat att kvinnor som undviker sol lever lite kortare tid än de som vistas mer i solen (Lindqvist 2016, Sveriges Radio).

Anledningen kan vara att ljuset ökar mängden kväveoxid i blodet vilket har positiva effekter på blodkärl och cirkulation och/eller möjligen också att solen ”triggar igång” kroppens belöningssystem och att detta motverkar effekter av skadlig stress. En annan viktig faktor kan vara att solljus krävs för bildning av livsnödvändigt D-vitamin. Solstrålningen består av synligt ljus med olika våglängder men där finns även osynligt UV-ljus som när den träffar huden omvandlar kolesterolliknande molekyler till ett förstadium av vitamin D. På grund av den stora variationen av ljus som når oss under året varierar också graden av denna ”hudfotosyntes” och därmed också våra vitaminhalter.

Det är önskvärt med en vitaminhalt över 75 nanomol per liter men en stor andel av befolkningen har, under stora delar av året, lägre nivåer beroende på en alltför låg vitaminproduktion under sommarhalvåret. Detta är ett problem och leder till att vissa kan få bristsymptom. Vi är alla olika bra på att bilda vitamin D och vid sidan av en låg exponering för solljus kan här också faktorer som mörkare hudpigmentering, högre ålder mm. bidra till låga vitaminnivåer.

Solljus och hudfotosyntes är alltså en förutsättning för bildning av D-vitamin och för att undvika låga nivåer bör vi alltså vistas i solen. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att för mycket av solens UV-ljus kan vara skadligt och att då alltså ett överdrivet solande kan vara skadligt. Beroende på hudtyp är vi också olika känsliga för solljusets UV-strålning.

Vår närmaste stjärna (solen) är grunden till allt liv och på gruppnivå är den totala sjukdomsbördan av de skador och sjukdomar som solljus orsakar långt mycket mindre än de som beror av att vi får för lite solljus (Holick 2008). För den som är intresserad av att läsa mera om solstrålning och hälsa finns ett temanummer om ”Solen, sjukdom och hälsa” från Lunds Universitet (Lunds universitet 2011). SMHI har också en sida med information om UV-ljus och där kan man även göra en dagsaktuell ”Prognos för UV-index”. På strålsäkerhetsmyndigheten finns också en App för att beräkna ”Min soltid” .

D-vitamin är en ”Friskfaktor” och vid Arbets- och miljömedicinska laboratoriet i Linköping analyseras 25-hydroxyvitamin D3 och 25-hydroxyvitamin D2 som båda är stabila förstadier till det aktiva kortlivade hormonet (1,25-dihydroxyvitamin D) som har en direkt verkan i våra celler.

För att skydda ögonen för solens UV-ljus är det bra att använda solglasögon. Om man väljer sådana med polariserande linser blir världen dessutom så mycket vackrare och ytterligare en fördel är att du blir lite mera säker i trafiken. Sådana kostar från under hundralappen och uppåt.

Text: toxikolog Per Leanderson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600