arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny digital story om miljögifter

Vi på arbets- och miljömedicin i Linköping har tagit fram en digital story som handlar om varför vi forskar om miljögifter från förorenade områden.

Tyvärr så finns miljögifter överallt. Man kan undra om de någonsin kommer att försvinna? Farliga ämnen fasas ut och ersätts med nya i hopp om att de ska vara mindre miljöfarliga. Som biologer, miljövetare och kemister gillar vi att det ställs hårdare miljökrav på producenter. Det är mycket positivt att också allmänheten har blivit mer medvetna.

Runt om i landet pågår inventering och sanering av förorenade områden. Nu finns också krav på att marken ska undersökas inför bostadsbyggande. Tidigare fanns inga sådana krav. Bostäder kunde byggas på gammal industrimark eller deponiavfall användes som utfyllnadsmaterial, så det finns många människor som bor på förorenade områden utan att veta om det. När det sedan uppdagas, skapas en del oro och frågor om hälsoeffekter.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600