arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Kunskap bidrar till jämställt arbetsliv

Idag är det internationella kvinnodagen, en dag där jämställdhetsfrågan uppmärksammas runt om i världen. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en självklarhet, tyvärr är det inte så i praktiken.

I Sverige debatteras jämställdhetsfrågan på många håll, bland annat vid konferensen Forte Talks som pågår nu. Temat för konferensen den 8-9 mars är ett jämlikare Sverige. Men, det är inte bara mellan män och kvinnor som jämställdhet är en viktig fråga. Det handlar också om jämställdhet mellan olika grupper.

På Arbets- och miljömedicin diskuterar vi ofta hur vi ska kommunicera och sprida vår forskning så att den kommer till nytta. Vi ser också att det finns ett behov av att lyfta fram jämställdhet och genusfrågor i forskningen.

Idag och imorgon samlas forskare, beslutsfattare och olika aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd vid konferensen Forte Talks för att diskutera vinster med ett jämlikare Sverige. Jag är på plats tillsammans med Region Östergötlands HR-direktör Eva Granfeldt. Är du på plats? Kom förbi vår monter så får du träffa oss och även författarna Birgitta Klepke och Susanne Rydell från skrivpopulärvetenskapligt.se. Vi diskuterar gärna våra erfarenheter från kommunikationsprojektet, om samverkan, om arbetsmiljöfrågor och om forskningskommunikation.

Nedan kan du ta del av våra erfarenheterna från kommunikationsprojektet vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Jag lyfter även fram 9 intressanta referenser som rör jämställdhet och arbetsliv.

Jag och tf HR-direktör Eva Granfeldt är nu på plats vid konferensen Forte Talks. Ett innehållrikt program vid Forte Talks där bland annat socialförsäkringsministern Annika Strandhäll håller ett föredrag.

Vid vår monter diskuterar vi gärna jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor. Jag berättar om  våra projekterfarenheter:  "Arbetets betydelse för hälsan – Nya strategier för kunskapsspridning och lärande" Här kan du ladda ner flyers som vi delar ut vid konferensen: Flyer – Arbetets betydelse för hälsan. Är du intresserad kan du följa konferensen via twitter #ForteTalks @forteforskning och vi rapporterar @skrivpopvet @CSWahlin

För Region Östergötland är ökad jämställdhet i sjukvården en prioriterad fråga för både patienter och medarbetare. Här kan du ta del av Region Östergötlands strategiska plan 2016-2018.

För tf HR-direktör Eva Granfeldt är jämställdhet en prioriterad fråga för medarbetare inom Region Östergötland. Eva Granfeldt och Charlotte Wåhlin finns på plats vid en monter vid Forte Talks 8-9 mars.

Jag har haft nöjet att medverka i en referensgrupp för Arbetsmiljöverkets projekt Kvinnors Arbetsmiljö. Det var en ögonöppnare för mig att inse hur olika arbetsvillkoren egentligen är för män och kvinnor. Här kan du ta del av slutrapport Kvinnors Arbetsmiljö 2015:6. Ett tips är att se filmen "Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen" som Arbetsmiljöverket har tagit fram.

Du kan också ta del av resultat från projektet via blogginägg som Emilia Liljefrost skrev 2015:

Ett jämställt arbetsliv – del 1

Ett jämställt arbetsliv – del 2

Ett annat uppskattat blogginlägg var "Hållbart arbetsliv ur ett genusperspektiv" som skrevs av genusforskaren Lotta Nybergh. Hon kommer också att vara på plats på Forte Talks.

Förra året arrangerade vi på Arbets- och miljömedicin en kurs i att skriva populärvetenskapligt. Här förmedlar journalist och författare Susanne Rydell hur vi kan kommunicera forskning via olika kanaler. Trevligt att vi kan dela med oss av erfarenheter från vårt samarbete vid Forte Talks. Välkomna till vår monter.

Författare och journalist Birgita Klepke förmedlar kunskap om att skriva populärvetenskapligt. Tillsammans med Susanne Rydell har hon skrivit boken "Skriv populärvetenskapligt. Båda är också på plats vid konferensen Forte Talks.

9 läsvärda referenser om ett jämställt arbetsliv

 • Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, publikationer
 • Arbetsmiljöverket, Jämställdhet i arbetsmiljön
 • Sveriges kommuner och landsting, Jämställdhet
 • Länsstyrelsen i Östergötland, Jämställdhet
 • Arbetsmiljöupplysningen.se, Jämställdhet
 • Suntarbetsliv, "Mer jämställt ger mindre arbetsskador"
 • Arbetsmiljoforskning.se, "Brist på jämställdhet gör kvinnor sjuka"
 • SACO "Så skapar vi ett jämställt arbetsliv"
 • Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Arbets- och miljömedicinbloggen har sedan starten januari 2015 haft över 23000 läsare. Jämställdhetsfrågan har lyfts vid flera tillfällen på bloggen. Avslutar med att ställa frågan till dig. Hur jobbar ni med jämställdhetsfrågorna på din arbetsplats?

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600