arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny bok! Mobbning på jobbet

I dagarna har en ny bok om mobbning i arbetslivet publicerats! Det är vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping som ligger bakom boken eftersom vi under lång tid sett ett behov av att lyfta frågan.

Bakgrunden är att vi till vår klinik fått allt fler patienter som blivit sjuka på grund av exponering för mobbning och kränkningar på arbetet. Eftersom detta i högsta grad är en arbetsmiljöfråga, vilket nu också stryks under av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö (Afs 2015:4) som börjar gälla den 31 mars, bestämde vi oss för att försöka påverka situationen.

Boken besvarar ingående följande frågeställningar: Vad är mobbning och vad skiljer det från vanliga konflikter? Hur påverkas de som är utsatta? Hur ska mobbning bäst hanteras, motverkas och utredas på en arbetsplats och hur kan samhället motverka mobbning? I boken beskrivs också den utredningsmodell som vi använder oss av då vi utreder patienter som remitteras till oss efter att de blivit sjuka på grund av en skadlig social exponering på sitt arbete.

Boken är både en lärobok som vänder sig till universitetsstuderande inom t.ex. personalarbete och psykologi, och samtidigt en praktiskt inriktad bok för chefer, fackliga representanter och personer verksamma inom t.ex. personalarbete och företagshälsovård. Boken är också värdefull för kliniskt verksamma personer som i sitt arbete möter utsatta personer. Boken kan dessutom läsas av personer som av eget intressen vill lära sig mer om mobbning i arbetslivet.

Boken är uppbyggd kring utförliga fallbeskrivningar som baseras på verkliga händelser och som utgörs av subjektiva berättelser där drabbade personers berättelser får illustrera de teoretiska beskrivningarna.

Bokens uppläggning ser ut på följande vis. I kapitel 1 beskrivs vad mobbning i arbetslivet är, hur mobbningsprocessen kan se ut och hur mobbning kan definieras. I kapitel 2 beskrivs mobbning utifrån ett individperspektiv, där bland annat förekomst, hälsoeffekter, personlighetsfaktorer samt offer- och förövarperspektiv tas upp. I kapitel 3 beskrivs mobbning utifrån ett organisationsperspektiv, där bland annat ledarskap, arbetsgrupper, värdegrund och roller beskrivs. I kapitel 4 presenteras hur mobbning i arbetslivet kan förebyggas, hanteras och utredas såsom en arbetsmiljöfråga, och i kapitel 5 beskrivs hur en arbetsmedicinsk utredning av mobbning kan gå till. Avslutningsvis summeras de olika perspektiven i kapitel 6 där det även diskuteras hur samhället kan motverka och hantera frågan. I kapitlet föreslås även några viktiga och avgörande samhällsförändringar för att få ett mer heltäckande samhällssystem.

Vår förhoppning är att boken ska bidra till en större kunskap om mobbning i arbetslivet och därigenom bidra till en bättre arbetsmiljö där färre personer drabbas av ohälsa.

Sagt om boken:

…en viktig bok för oss alla.

Professor Ståle Einarsen, universitetet i Bergen, Norge

Jag är övertygad om att Blombergs bok kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av en bättre praxis i svenska arbetslivet…

Docent Thomas Jordan, Göteborgs universitet

Beställning:

Boken kan under en begränsad period beställas till specialpris á 249 kr plus frakt hos förlaget (klicka här). Boken kan också köpas hos vanliga nätbokhandlare (t.ex. här). Om du vill beställa boken av oss på Arbets- och miljömedicin – och samtidigt få den signerad av författaren – klicka här (pris: 300 kr inklusive moms och frakt).

Under våren kommer boken även att presentaras vid flera tillfällen:

Den 9 mars kl 13:15-15:00 presenteras boken i Linköping på ett forskningsseminarium på Linköpings universitet, i sal I:207 (föranmälan behövs ej).

Den 11 mars kl 13-16 presenteras boken i Malmö, på seminarium om den nya föreskriften (Afs 2015:4) om Organisatorisk och social arbetsmiljö, anordnat av Arbets- och miljömedicin i Lund. För information och anmälan, klicka här.

Den 17 mars presenteras boken utförligt i Norrköping, på en temadag om Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet, anordnat av Arbets- och miljömedicin i Linköping. OBS: Ett exemplar av boken ingår i priset för temadagen!

Den 18 mars presenteras boken utförligt i Nässjö, på en temadag om Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet, anordnat av Arbets- och miljömedicin i Linköping. OBS: Ett exemplar av boken ingår i priset för temadagen!

Den 14 april kl 14:50-17:00 presenteras boken på seminariet ”Den goda arbetsmiljön – goda relationer, goda prestationer och ett gott resultat” under Vårmötet i Örebro (de årliga utbildningsdagarna inom arbets- och miljömedicinområdet).

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600