arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Film om säker vård i sund arbetsmiljö

Vi har tagit fram en kortfilm som heter  ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö”. Filmen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador som kan uppstå i ditt arbete.

Det handlar både om att förebygga arbetsskador och vårdskador som kan drabba patienten eller brukaren. Något som tyvärr förekommer i stor utsträckning inom både vård och omsorg. Men, det går att förebygga arbetsskador och vårdskador genom att skapa en god säkerhetskultur, eller vad tror du?

I filmen berättar tre medarbetare inom hälso- och sjukvården om arbetsmiljö utifrån sina perspektiv och verksamheter.

Du kan gärna visa filmen på någon arbetsplatsträff, i er samverkansgrupp eller varför inte vid ett fackligt möte och diskutera hur ni vill jobba med frågan på din arbetsplats. Sprid gärna filmen, den kan fritt användas i olika sammanhang och av olika professioner.

Filmen har tagits fram av Region Östergötland i samverkan mellan: Charlotte Wåhlin, ergonom/leg fysioterapeut och forskare, Arbets- och miljömedicin. Annica Öhrn, Centrumchef och forskare/leg sjuksköterska, Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV). Per Wahlgren, filmproducent, kommunikationsenheten. Anchi Alm, kommunikatör/journalist, Granit PR & kommunikation

Vi riktar ett speciellt tack till medverkande enheter och personer som generöst har medverkat i denna film. Filmen har producerats inom ramen för projektet "Arbetets betydelse för hälsan –  nya strategier för kommunikation och lärande", finansierat av medel från Hälsopotten, Region Östergötland.

Frågor om film och pågående forskning

Har du frågor om filmen så skriv dom gärna i kommentarsfältet. Du kan också mejla till: charlotte.wahlin@regionostergotland.se

Jag har uppdraget att vara projektledare för ett forskningsprojekt som handlar om det område som filmen berör;  "Vårdskador och arbetsskador i omvårdnadssituationen". I forskningsprojektet samarbetar forskarna Emma Nilsing Strid, leg fysioterapeut, Annica Öhrn, leg sjuksköterska, Susanne Kvarnström HR-strateg och leg sjuksköterska samt Jessica Arvidsson, HR-strateg. Projektet pågår under 2016 och 2017. Jag återkommer och rapporterar om forskningen inom detta område. Forskningen finansieras av Region Östergötland och Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Avslutar med att tipsa om ett förbättringsprojekt som vi i Region Östergötland har arbetet med. Det finns beskrivet i en artikel från webbtidningen arbetsmiljöforskning.se Kartläggning för ett hållbart arbetsliv. Journalist Ragnhild Larsson intervjuar ergonom Annegret Ellinger, vårdenhetschef Victoria Svensson och mig, som arbetar som ergonom på Arbets- och miljömedicin.

Hoppas att vi ses på Nationella konferensen om patientsäkerhet den 21-22 september 2016!

Se filmen på vår youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600