arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Om arbetslivet och socialförsäkringen

Är du intresserad av arbetslivet och socialförsäkringsfrågor? Då är du välkommen att ta del av det här blogginlägget. Förra veckan deltog jag som forskare på konferensen "Arbetslivet och socialförsäkringen".

Två givande dagar i Umeå där forskning och praktik möttes. Många intressanta föredrag.  Gillar att socialförsäkringsministern Annika Strandhäll och flera lyfte jämställdhetsfrågorna så tydligt!

Ett viktigt budskap från forskningskonferensen är att arbetsgivare och arbetsplatsen måste involveras tidigt i rehabiliteringsprocessen om målet är återgång i arbete för den som är sjukskriven. Nedan bjuder jag på en blandning av fakta, funderingar och lite material från forskningskonferensen.

Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll var en av inledningstalarna vid forskningsseminariet i Umeå den 13-14 januari "Arbetslivet och socialförsäkringen"

Konferensen "Arbetslivet och socialförsäkringen" arrangerades av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Ett forum där forskare och verksamma inom Försäkringskassan kunde mötas. Ett mycket bra tillfälle att knyta nya kontakter.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, var en av inledningstalarna på konferensen. Hon inledde med att prata om flyktingfrågan och hur vi gemensamt kan skapa system som gör att vi färdas väl genom livet. Ett av målen är att  2020 ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Vi behöver tillvarata arbetsförmåga. Annika Strandhäll lyfter fram ohälsan och jämställdhet som några av de riktigt stora utmaningar som vi står inför.

Vet du till exempel om att 2 av 3 som sjukskrivs är kvinnor. En stor andel av dessa arbetar inom skola, vård och omsorg. Om försäkringskassans prognos står sig så kommer sjukförsäkringen att kosta 52 miljarder 2019.

Ja, den ökande sjukfrånvaron är en stor samhällsfråga som vi gemensamt måste lösa. Målet är att minska det så kallade ohälsotalet till 9,0. Men, för att nå det måste vi kraftsamla säger Annika Strandhäll. Här kan du läsa mer om Åtgärdsprogramet för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Inom kort kommer även en ny arbetsmiljöstrategi att presenteras av regeringen. Arbetsmarknadens olika aktörer har varit involverade för att arbeta fram den nya strategin. Måste säga att jag är mycket nyfiken på vad satsningen kommer att innebära.  Läs även "Investeringar för det moderna arbetslivet".

Nästa inledningstalare var Ann-Marie Begler, generaldirektör vid Försäkringskassan. Hon inledde med att berätta om sin bakgrund från skolans värld.  Hon lyfte bl.a. fram problematiken med elever som inte klarar av grundskolan och risken med det utanförskap som det kan leda till. Hon menar att olika strategier behövs för att få ner sjuktalen, det finns regionala skillnader som vi behöver ta hänsyn till. Sektorerna på arbetsmarknaden ser olika ut.

Vi behöver närma oss de arbetsgivare som har de höga ohälsotalen menar Ann-Marie Begler. Det är arbetsgivarna som kan skapa förutsättningar för de friska  arbetsplatserna. Det handlar om att göra rätt saker, ta till sig forskning och knyta ihop vad som behövs. Ta gärna del av Försäkringskassans rapport "Bred samverkan krävs för att minska sjukfrånvaron".

Min åsikt är att det går att jobba mycket mer förebyggande än vad som görs idag. Framför allt hur vi utformar arbetsplatser och arbetsuppgifter. Hur tänker du kring att arbetslivet skapar så mycket ohälsa?

Att arbetsskadeförsäkringen fyller 100 år nu i år uppmärksammades speciellt under forskarseminariet. Per Gunnar Edebalk gav en historisk tillbakablick, och Mia Carlsson, docent vid Stockholms Universitet föreläste om "Försäkrad ”i arbetet” – om arbetslivets gränser".  Vet du egentligen om vad du har för rättigheter när det gäller arbetsskadeförsäkringen? Här kan du läsa mer om vad som gäller om du skadas på arbetet:

Information från Försäkringskassan ArbetsskadaArbetsskadeförsäkring. Information från AFAArbetsmiljöverket. Anmäl arbetsskadaArbetsskador i dagens arbetsliv – Inspelat seminarium av AFA

Första dagen fick vi lyssna till flera forskare inom området. Eskil Wadensjö, som berättade arbetsmarknaden och sociala risker, då, nu och i framtiden. Marianne Sundström pratade om Etableringsreformens första år – en första utvärdering.

Maria Albin föreläste om arbetslivet och den åldrande befolkningen. Hon gav ett medicinskt perspektiv på trender. Hon resonerar kring frågan för vem är det bra att arbeta länge och refererar till några forskningsstudier. I en  artikel från sunt arbetsliv kan du läsa om professor Maria Albins forskning: "Hon forskar om att vilja kunna jobba längre", skrivet av journalist Eva Ekelöf.

Vid forskningskonferensen "Arbetslive och socialförskringen" i Umeå deltog forskare, praktiker och  experter inom området . Här Kristina Alexandersson , Anna Hedborg samt Peje Bengtsson.

Nästa dag hade vi förmånen att lyssna på fem intressanta föredrag:

Anna Hedborg, jämställdhet i arbetsliv och socialförsäkringen. Läs mer från JA-delegationen "Jämställdhet i socialförsäkringen"Professor Eva Vingård, arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning, läs kunskapsöversikt från FORTE om psykisk ohälsa och åtgärder.Professor Lotta Dellve, arbetsplatsens betydelse. Hon lyfter fram att hur vi kan bdriva förändring som integrerar utveckling av arbetsförhållande med effektivitet och kvalitet. Här kan du ta del av: Lotta Dellves forskningPer-Erik Bengtsson, sjukfrånvarons utveckling. Här kan du ta del av rapporten från Försäkringskassan Sjukfrånvarons utveckling 2015:1.Thomas Bredgaard, Ålborgs universitet berättade den danska flexicurity-modellen.Intressant föredrag av professor Lotta Dellve som lyfter fram att arbetspaser bör bedriva förändirng som integrerar utveckling av arbetsförhållanden med effektivitet och kvalitet.

Lotta Dellve har arbetat fram ett användbart arbetsmaterial för  chefers hälsofrämjande arbete. Läs artikeln från arbetsmiljöforskning.se "Nytt arbetsmaterial för chefers hälsofrämjande arbete" skrivet av journalist Birgita Klepke.

I Linköping är vi glada för att Lotta Dellve kommer att medverka vid en temadag i Linköping den 19 maj.  En temadag som ska handla om "Belastningsergonomi inom vård och omsorg – Att förebygga arbetsskador och vårdskador". Information kommer inom kort på hemsidan  för Arbets- och miljömedicin i Linköping.

På konferensen i Umeå fick vi tips på både aktuell forskning, nya rapporter och kommande konferenser. Här är några av dessa:

Broschyr från forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) "Forskning möter samhälle. fortes förslag till forskningspolitik 2017-2027"FORTE Talks, konferens 8-9 mars 2016 med tema "Jämlikhet på riktigt"Socialförsäkringsrapport 2015:7 Studier om könsskillnader. Skillnader mellan kvinnor och män i diagnosspecifik sjukfrånvaro."Vård och omsorg har flest nya sjukfall i Sverige". Korta analyser 2016:1 Försäkringskassan.

Avslutar med att säga stort tack till arrangörerna av konferensen. Vi fick mycket kunskap med oss hem som vi kan sprida i olika sammanhang. Hoppas att du kan ha nytta av tipsen i detta blogginlägg.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600