arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

2016 ett spännande år!

Jag hoppas du haft en skön ledighet och att det känns spännande med ett nytt år. Själv ser jag mycket fram emot 2016. Vi kommer att arrangera flera intressanta temadagar som handlar om arbetsmiljö. Vi kommer också  fortsätta att utveckla arbets- och miljömedicinbloggen tillsammans med er som läser bloggen.

Redan om några veckor drar vi igång med vår första Temadag som har rubriken ”Vibrationsskador i arbetslivet kan förebyggas”. Vi kommer att vara i Linköping den 3:e februari och Nässjö den 11:e för att nå så många som möjligt i vårt upptagsområde. Denna gång riktar vi oss till främst till arbetsgivare, skyddsombud, fackliga företrädare men också till företagshälsovården. Har kan du anmäla dig till: temadagen om vibrationsskador.

Den 17:e mars i Norrköping och 18:e mars i Nässjö kommer vår andra Temadag "Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet – att förebygga, utreda och åtgärda". Detta blir också en mycket spännande dag eftersom den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4, börjar gälla den 31 mars. Samtidigt kommer vi att släppa vår bok ”Mobbning på jobbet-uttryck och åtgärder”, vilken tillsammans med ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen” ingår i anmälningsavgiften. Vi tror det kommer bli rusning till denna Temadag så anmäl dig i god tid. Här kan du anmäla dig till: temadagen om psykisk ohälsa

Ytterligare en Temadag är planerad till den 19:e maj med titeln ”Belastningsergonomi inom vård och omsorg-Att förebygga arbetsskador och vårdskador”, som vi också har tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Vi planerar också att ha en Temadag i miljömedicin kring ”Förorenad mark” någon gång i början på hösten. Du hittar uppdaterad information om våra Temadagar  på vår hemsida www.regionostergotland.se/amm Länk till annan webbplats..

Våra patienter är viktiga känselspröt i arbetslivet som visar vilka arbetsmiljöproblem som finns. Genom att studera grupper av människor kan vi också undersöka hur yttre miljön påverkar oss. Kunskaperna vi får kring sjuklighet och dess koppling till miljön använder vi för att arbeta förebyggande. Därför tycker vi det är viktigt med kunskapsspridning genom temadagar, nyhetsblad (Avisen), hemsidan, informationsträffar, telefonrådgivning och inte minst Arbetsochmiljömedicinbloggen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600