arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Världsdagen för arbetsmiljö

Den 28 april infaller världsdagen för säkerhet och hälsa på jobbet. Det är en internationell FN-dag som uppmärksammas av International Labour Organization, ILO.

Det finns förstås all anledning för oss alla att på olika sätt uppmärksamma den här dagen. Inte bara för att minnas och hedra dem som omkommit eller skadats i arbetslivet utan också för att påminna oss om vikten av att tillsammans skapa säkra arbetsplatser utifrån roller och behov. Många arbetsplatser och fackförbund uppmärksammar den 28 april för att lyfta frågor som rör säkerhet och förebyggande arbetsmiljöarbete. Även på mindre arbetsplatser kan dagen uppmärksammas genom att man drar lärdom av incidenter och olyckor som skett på arbetsplatsen för att undvika dem i framtiden.

Publicerad 2021