arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Så kan olyckor i vården minskas

Ett nytt verktyg för riskbedömning vid personförflyttningar är på väg. Det kan minska olycksrisken för anställda inom vård och omsorg. Verktyget tydliggör även patientens förflyttningsförmåga.

Verktyget heter Tilthermometer, det kommer från Nederländerna och där används det kontinuerligt i arbetsmiljöarbetet.

Om fem år hoppas ergonomen Sebastian Buck att Tilthermometern används på kliniker i närområdet, den sydöstra sjukvårdsregionen.

— Det tar nog ett tag innan den får nationell spridning men jag tror att det är möjligt dels eftersom Tilthermometern fungerar bra i Nederländerna, dels för att de som pilottestat den i Sverige upplever att den fyller en lucka i arbetsmiljöarbetet, säger han.

Han har ägnat sitt masterarbete åt att översätta verktyget till svenska och anpassa den till svenska förhållanden. Swedish version of Tilthermometer for risk assessment in health care and care homes – translation and linguistic validation är titeln på masteruppsatsen som nyligen lämnats in på Umeå Universitet. Precis som titeln anger handlar det mycket om ord, lingvistik och översättningar.

Under ett halvår har Tilthermometern översatts mellan nederländska och svenska flera gånger, fram och tillbaka, och alla översättningarna har jämförts och kontrollerats av olika experter.

— Det finns många ord som inte alls har samma innebörd i nederländska som i svenskan, säger Sebastian Buck och exemplifierar med ordet guide som snarare betyder riktlinje på nederländska.

Tilthermometern har också pilottestats både i vårdmiljö, med bra resultat. Sebastian Buck är nöjd och ser fram emot sitt kommande doktorandarbete som ska handla om hur en riktlinje tillsammans med Tilthermometern och andra riskbedömningsmetoder kan implementeras i verksamheterna.

— Många saker är kanske mer akuta än det här, men skapar man förutsättningar för enkla system och implementerar det här verktyget i det systematiska arbetsmiljöarbetet så förhindrar man fler skador bland personalen. Det är ett långsiktigt arbetsmiljöarbete som även gynnar patientsäkerheten, säger han.

Sebastian Buck arbetar som ergonom på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Intresset för forskning väcktes tidigt och som student gick han ett forskningsförberedande program. För tre år sedan skickade han in ett bidrag till världskongressen i fysioterapi i Sydafrika, och vann pris för bästa arbete från Europa.

— Det är intressant att utforska nya områden, det gör att saker och ting blir annorlunda och förändras och det gillar jag, avslutar Sebastian.

Publicerad 2020