arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Friska arbetsplatser belastar rätt

Hallå där Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare i Umeå. Berätta om den Europeiska Arbetsmiljöbyrån och kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt.

Den Europeiska Arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA har drivit arbetsmiljökampanjer sedan år 2000, de kallades tidigare Europeiska arbetsmiljöveckor. Kampanjen för 2020-2022 är inriktad på förebyggande av arbetsrelaterade belastningsbesvär och påbörjas över hela Europa i oktober.

Vad vill man uppnå med kampanjen?

”Den Europeiska arbetsmiljöbyrån arbetar för att göra Europa till en säkrare, mer hälsosam plats att arbeta på. Den vanligaste typen av arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa är belastningsrelaterade besvär. Avsikten med kampanjen är att öka medvetenheten om hur de kan förebyggas.

Gör alla länder samma sak under kampanjveckorna?

”Vad man väljer att göra under kampanjen varierar mellan länderna. I Sverige är Arbetsmiljöverkets ursprungliga planering att alla tillgängliga arbetsmiljöinspektörer tillsammans ska göra 1 350 inspektioner och besök på arbetsställen under våra två kampanjveckor, 41 och 42. Men på grund av pandemin har vi tvingats att tänka om och gör inspektionerna på distans per telefon. Det finns även andra aktörer i Sverige, exempelvis Prevent och Suntarbetsliv som bidrar på olika sätt.

Vilka branscher ska ni inspektera?

”Vi har valt små branscher och varierande typer av arbetsställen. Det blir både mans- och kvinnodominerade arbetsställen som exempelvis fiske, cementgjuterier, flyttfirmor, blomsterhandlare och tygaffärer. Vi hoppas få arbetsgivare mer medvetna om hälsoriskerna på arbetsplatsen.”

Hur ska det gå till?

”Det blir stor skillnad och en rejäl utmaning för oss eftersom inspektionerna denna gång ska genomföras per telefon. Orsaken är risken för smittspridning av coronaviruset. Men trots omständigheterna ska vi försöka bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö. Det handlar om att bli duktigare på att ställa frågor som hur gör ni? Hur ser det ut? Har ni gjort någon riskbedömning? Har ni vidtagit åtgärder?”

Till sist, om du fick vara kung för en dag vad skulle du då förändra?

”Då skulle jag göra alla medvetna om att risker kan minimeras och att en dålig arbetsmiljö alltid kan bli bättre, samt att det lönar sig dessutom”.

Publicerad 2020

Relaterad information