arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Framtidens fokuserade arbetsmiljöarbete

Krönika av Sebastian Buck, ergonom och doktorand på Arbets- och miljömedicin.

Allt är annorlunda, oavsett var vi jobbar. Nya rutiner, nya prioriteringar och nya utmaningar. Det innebär arbete sittande i den obekväma soffan hemma och fyrkantiga ansikten i digitala möten. Det innebär nya och annorlunda stressnivåer och en ansträngd hälso- och sjukvård där medarbetare kämpar under svåra omständigheter. Det innebär också höga krav på vår förmåga att tänka nytt i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Jag tror, och jag hoppas, att vi kommer se ett ökat fokus på framtidens arbetsmiljö. Vi har diskuterat det så länge nu och sett både taffliga åtgärder och behjärtansvärda punktinsatser komma och gå. Fruktskål på jobbet, träning på arbetstid och lunchpromenader ska inte föraktas, men vad vi verkligen behöver är ett koncentrerat fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Framtidens arbetsmiljö behöver individanpassas och det måste göras systematiskt.
Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete klarar de flesta utmaningarna eftersom det är mer än ord på papper eller färgglada flöden på en whiteboard.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är kontinuerligt, en konstant pågående process som går genom arbetsdagen, timme för timme. Det innebär att vi undersöker, riskbedömer, åtgärdar och kontrollerar arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Den perfekta arbetsmiljön finns inte, men det finns ett perfekt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det kommer alltid finnas brister, utmaningar och förbättringspotential i arbetsmiljön. Den påverkas av tidens gång, och av människor som kommer och går. Arbetsmiljön påverkar vi själva genom vårt eget engagemang.

Vi borde prata mer om arbetsmiljö, med varandra och med våra chefer.
Fortsätt att påverka och fortsätt att jobba systematiskt. Och om ingen lyssnar och ingen verkar bry sig – fortsätt lite till, prata lite högre, ta hjälp av skyddsombud, kollegor och arbetsgivare.

Jag tror inte att någon vill ha en dålig arbetsmiljö med sjuka eller skadade medarbetare.

Jag är hoppfull, för jag tror att vi är på väg mot en framtid med ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor. Vi kommer få se nya kreativa lösningar, fler individuella anpassningar och ny teknik som hjälper oss till förbättringar.

Kanske ser vi individuellt fastslagna scheman, medarbetare som är arbetsmiljöexperter, fredagsfika via digitala hologram och stående konferensmöten.
Men det i särklass viktigaste är att vi alltid jobbar systematiskt med arbetsmiljö, och att vi inser vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Du kan påverka din arbetsmiljö – gör det, redan idag!

/Sebastian Buck

Publicerad 2020

Relaterad information