arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bra arbetsmiljö ger säkrare vård

Med enkla organisationer och utvecklingsarbete baserat på dem som arbetar inom vård och omsorg kan arbetsmiljön förbättras och också ge en säkrare vård.

Med enkla organisationer och utvecklingsarbete baserat på dem som arbetar inom vård och omsorg kan arbetsmiljön förbättras och också ge en säkrare vård. Det tror Axel Ros, chefläkare Region Jönköpings län och lektor vid Jönköpings universitet, (Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare, Jönköping University)

– Det är helheten det kommer an på, säger Axel Ros, chefläkare Region Jönköpings län och lektor vid Jönköpings universitet, (Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare, Jönköping University), som ser en stark koppling mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Han menar arbetsmiljön bara kan förbättras om utvecklingsarbete, patientsäkerhet och arbetsmiljö länkas ihop till en tydlig enhet som involverar alla.

– Det här med patientsäkerhet är ett multidisciplinärt område. Det handlar mycket om att förstå något om hur människor fungerar tillsammans i en organisation, säger han.

– Sjukvård är en av de mest komplexa branscher, en stor organisation med många olika sorters verksamheter. Det gör att arbetssätt och risker också är olika och därmed måste hanteras olika, säger han.

Han tycker att det är viktigt att medarbetare är med och utformar formerna för hur arbetet ska utformas på den egna arbetsplatsen.

– De som ska göra utvecklingsarbetet är de som jobbar inom vården. Det behövs enkla organisationer som patienterna kan förstå och medarbetarna kan överblicka.

Om fem år hoppas han att det finns en ökad förståelse för patientomhändertagande på rätt sätt.

– Det kommer bidra till att arbetsmiljön blir bättre och vården säkrare.

I Läkartidningen 07/2020 skriver Axel Ros om en nationell plan för patientsäkerhet.