arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nätverk personförflyttningar, NALUP

Arbets och miljömedicin i Linköping startade Nätverket för Aktivt Lärande och Utveckling om Personförflyttningar (NALUP) hösten 2021.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till anställda som arbetar inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt anställda inom privat vård och omsorg.Vi välkomnar också medarbetare inom företagshälsor som har arbetsmiljöuppdrag inom Hälso- och sjukvård samt omsorg och även övriga med intresse av frågor som rör personförflyttningar och förflyttningskunskap.

Ytterligare en målgrupp är ni som arbetar med dessa frågor som lärare vid gymnasieskolor, vård- och omsorgsprogrammen samt vid Universitet och högskolor inriktat till hälso- och sjukvårdsprogrammen.

Syfte

Syftet med att skapa ett lärande nätverk för säkra personförflyttningar är att vi ska kunna dela med oss av erfarenheter och kunskap som kan bidra till säkerhet för både medarbetare och vårdtagare/brukare vid olika förflyttningsmoment. Vi kommer att diskutera många olika frågor som hur lärande om förflyttningskunskap sker inom olika organisationer, när och hur sker riskbedömningar, vilka hjälpmedel kan användas, finns riktlinjer? Vi lyfter den forskning som finns inom området, vår egen forskning och även annan pågående forskning.

Jag vill gå med i NALUP

För att gå med i NALUP mailar du till Charlotte Wåhlin, e-post: ammErgonomi@regionostergotland.se

Tacksam om du inkludera följande information: För- och efternamn, profession/uppdrag, arbetsplats, arbetsgivare, e-post,

Välkommen att nätverka!

Om nätverket NALUP

Första nätverksträffen ägde rum digitalt 2021. Vid mötet presenterades forskningsområdet och deltagarna fick diskutera syftet med nätverket. Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter och att delge varandra kunskap.

Nätverksledare

Nätverket leds av Charlotte Wåhlin, biträdande professor och ergonom vid Arbets- och miljömedicin. Nätverket är en del av forskningsprojektet PAWSS som har samverkan med flera parter, bland annat fackliga organisationer, HR och arbetsgivare, Arbetsmiljöverket och SKR.

Forskningsprojektet Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Relaterad information