arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Temadag Sociala hälsorisker på jobbet

Arbetets museum, Laxholmstorget, Norrköping

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping inbjuder till temadag: Har du råd med sociala hälsorisker på jobbet? Senaste kunskapen om kränkande särbehandling och mobbning

Målgruppen för temadagen är personal verksamma inom företagshälsovård, HR, chefsfunktioner, fackligt arbete eller liknande verksamhet i främst Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna (oavsett yrkesverksamhet eller geografisk region).

Huvudtalare: Stefan Blomberg

Var och när? Tisdag 5 september klockan 09:30-16:30 i Arbetets museum i Norrköping.
Registrering, fika och mingell från klockan 8:30.

Deltagaravgift:

1 200 kr (exkl. moms) för deltagare från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län.
2 000 kr (exkl. moms) för deltagare från övriga landet.

Lunch, fika samt eventuellt material ingår i deltagaravgiften.

Anmäl dig till temadagen Länk till annan webbplats.

Anmälan senast den 27 augusti 2023. OBS! Antalet deltagare är begränsat varför snar anmälan rekommenderas.

Beskrivning

Vad är den senaste kunskapen inom området? Hur arbetar vi för att minimera risker och för att på bästa sätt ta hand om eventuellt pågående problem? Under dagen kommer vi få en genomgång av den senaste kunskapen inom området, både forskningsmässigt och praktiskt. Alla som regelbundet möter dessa svåra frågor kommer under dagen få en ovärderlig uppdatering av kunskapsläget. Tid för nätverkande och kontaktskapande ingår också under dagen liksom möjlighet att ställa frågor och samtala om frågorna.

Presentation av talare

Stefan Blomberg är filosofie doktor och legitimerad psykolog. Han arbetar sedan 2011 på Arbets- och miljömedicin i Linköping och är Sveriges främsta expert i frågor som rör rörande mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet. Han har skrivit flera böcker och var även huvudansvarig när nationella riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker i arbetet publicerades av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) under 2021. Hans avhandling som presenterades i december 2022 handlar om riskerna med ett icke-stödjande ledarskap.