ny-arbets--och-miljomedicinwebben

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Välkommen till Arbets- och miljömedicinbloggen!

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

För att kommentarsfältet ska få vara den plats för givande diskussion och lärdom som vi hoppas på finns det regler för hur du får kommentera. Var vänlig och läs dem innan du kommenterar.

Vi publicerar inte inlägg som:

 • kränker andra eller utpekar dem som brottsliga
 • innehåller hets mot folkgrupp eller på annat sätt har rasistiskt innehåll
 • innebär brott mot tystnadsplikten
 • uttalar sig för andra utpekade personers räkning
 • uppmanar till brottslig handlinginnehåller straffbar våldsskildring eller pornografi
 • innehåller externa länkar, reklam eller kedjebrev
 • marknadsför eller försöker sälja varor eller tjänster.

Vi värnar om din integritet. Du kan därför själv välja om du vill kommentera under ditt riktiga och fullständiga namn eller under en signatur. Vi ger dig gärna råd och svarar på dina frågor så långt det är möjligt, vi kan däremot inte ta något medicinskt ansvar via bloggen.

Senaste inläggen

 • Svensk jumboplats hotar folkhälsan

  Med 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande når vi jumboplatsen som ett av världens sämsta folk på vardagsrörelse. Socialminister Jakob Forssmed har nu tagit emot resultatet av regeringsuppdraget om hur vi skapar ett samhälle som främjar fysisk aktivitet.
 • Smarta kläder minskar risken för skador

  Med en tröja som kan mäta dina kroppsrörelser får du hjälp att riskbedöma skadliga positioner och rörelser. Det är annars ganska klurigt att riskbedöma olika ergonomiska positioner men smarta kläder kan göra det enklare.
 • Utmattningssyndrom är en folksjukdom

  ”Ta medarbetares trötthetssignaler på allvar”, skriver Ulf Flodin, vår mångårigt erfarna överläkare i arbets- och miljömedicin. Med statistik och forskning som stöd uppmanar han arbetsgivare att skydda sina medarbetare mot allvarlig sjukdom orsakad av överbelastning.
 • Ta extrem mental belastning på allvar

  Vad är utmattningssyndrom och hur ska vi skydda oss från svåra stressjukdomar? Psykiatrikern och psykoterapeuten Jörgen Herlofson reder ut begreppen och menar att vi behöver ta den mentala döden på större allvar.
 • Ny forskning om hälsorisker med plast

  Det är många forskare över hela världen som forskar om plaster och hur plast påverkar människors hälsa. Nyligen samlades forskarna på en konferens i Manchester där mycket handlade om plaster och mikroplaster.
 • Plaster i tandvården är en hälsofara

  Då och då droppar det in patienter till AMM som arbetar inom tandvården. De klagar oftast över besvär i ögon, hud och luftvägar. Plasterna i tandvården har använts under många år, men fortfarande drabbas personalen av besvär på grund av dem.
 • Stärk arbetsförmågan med anpassningar

  Vi är över fem miljoner svenskar som är i arbetsför ålder. Många har olika typer av anställningar och vi arbetar inom olika branscher medan andra står längre från arbetsmarknaden.
 • Rubrik

  Ingress...
 • Etisk infrastruktur ger starka organisationer

  Etisk infrastruktur- vad är det? Vår psykolog Stefan Blomberg reder ut begreppen.
 • Bra inomhusluft kan skydda oss mot smitta

  Kan luftrenare bli en viktig faktor för att motverka smittspridning vid nästa stora utbrott av luftburen smitta? Det finns studier som tyder på det. Frågan är bara vem som hinner först – nästa pandemi eller den nya tekniken?
 • Hjärnan behöver arbetsro

  Jobbar du i stimmiga kontorsmiljöer är det viktigt att det finns tysta rum och zoner om du ska kunna prestera på topp. Ge hjärnan arbetsro och prestationen förbättras.
 • Skydda foster från skadligt buller

  Buller kan orsaka hörselskador och stressreaktioner hos hos både den gravida och fostret. Om bullret pågår under en längre tid kan det orsaka trötthet, ökad utsöndring av stresshormoner och högt blodtryck, vilket kan påverka barnet negativt. Sammantaget talar dagens kunskapsläge för att gravida inte bör utsättas för buller över 80 dBA.
 • Kroppen är kroppsarbetarens verktyg

  Om du är kroppsarbetare gör du klokt i att betrakta din kropp som ditt mest värdefulla verktyg. Att lägga lite tid på att fundera över riskerna i arbetet är det bästa du kan göra om du vill undvika skador och smärttillstånd. Det finns tre rörelsemönster som vi vet utgör en särskild risk för skador och smärttillstånd. I den här texten ska jag belysa besvär i nacke, axlar, armar och händer utifrån dessa tre.
 • Den 5:e september rätt datum för temadag om mobbning och kränkande särbehandling!

  Ett fel smög sig in i förra veckans blogginlägg Rädd chef håller ryggen fri. Rätt datum för temadagen i Norrköping om den senaste kunskapen kring mobbning och kränkande särbehandling är den 5:e september och inget annat.
 • Rädd chef håller ryggen fri

  Ständigt kritiserad, ständigt ifrågasatt i en organisation lamslagen av rädsla. Låt mig berätta om en man som vi kan kalla Robert. Han är chef i en organisation styrd av rädsla. Hans arbetsdagar går ut på att hålla ryggen fri genom att göra så lite som möjligt.
 • Prata inte med hat i munnen

  Språket som ett arbetsmiljöproblem, att ofta behöva besvara mejl och telefonsamtal som innehåller hot och påhopp. Det toxiska språket är något vi alla bör vara uppmärksamma på.
 • Uppmärksamma risker inom tandvården

  En oroväckande hög andel av dem som arbetar inom tandvården rapporterar smärta i muskler och leder, främst i skuldra och nacke. Det är inget nytt att arbete inom tandvården har risker, men resultaten i våra studier visar på behovet av hälsofrämjande åtgärder.
 • Dålig stämning på jobbet

  Det finns tusen sätt att förstöra den goda stämningen på en arbetsplats. Vad är det då som skiljer nedbrytande gnäll från konstruktiv kritik? En del säger att de som gnäller är inte intresserade av att delta i någon lösning.
 • Miljöpris för vattenrening i Kenya

  Bristen på rent vatten är ett globalt problem som trots insatser ökar i omfattning. AMM:s medarbetare kemisten Ivan Kozyatnyk reste till Kenya för att testa en ny teknik för vattenrening. För att göra tekniken till överkomligt pris för hushåll har processen helt anpassats till platsens förutsättningar. För sin forskning belönas Ivan Kozyatnyk med 15000 kronor och en andra plats i Region Östergötlands miljöpristävling för 2022.
 • Molnet omkring dig

  Varje människa omges av ett unikt moln av kemiskt aktiva ämnen vilket förändrar den kemiska sammansättningen av inomhusluften. Ett nyligen genomfört experiment visar att människor är kraftfulla mobila källor till gasfomiga utsläpp från andning och hud. Närvaron av dessa osynliga moln kan ha effekter på människors hälsa.
 • Åtgärder vid handintensivt arbete

  För drygt tre år sedan kom den nya belastningsrelaterade exponeringen handintensivt arbete in i arbetsmiljölagen. Nu ska jag dela med mig av mina tankar kring hur jag ser på handintensivt arbete idag.
 • Halter av bly i luft i Glasriket idag och historiskt

  Nyligen publicerade vi en ny forskningsstudie om vilka halter av bly som finns i luften idag i Glasriket men också modelleringar för halterna historiskt. Även om halterna idag är likt den i städer så har det historiskt varit mycket höga lufthalter med troliga risker.
 • Ny guide för bättre arbetsmiljö

  Bättre arbetsmiljö i vårdmiljöer, är det ens möjligt att uppnå?
  Vi tror att den nya guiden med fokus på säkra personförflyttningar kan bidra till en bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Den är dessutom precis lika användbar för arbetsmiljöarbete inom omsorgen, ambulanssjukvården och tandvården.
 • Nio nya ämnen på svarta listan

  Nio nya ämnen har tagit plats på EU:s svarta lista. Det handlar om vanligt förekommande kemikalier som anses så farliga för människan eller miljön att de svartlistas. Det är ämnen som kan finnas i kvitton, kläder, plast, målarfärg, läder, papper, hygienprodukter med mera. Ämnena är särskilt farliga för människan eller miljön. De kan påverka fortpla-ntningen, vara cancerframkallande, hormonstörande eller svårnedbrytbara i miljön.
 • Varning för chefer som inte stöttar

  När chefen inte är stöttande har det dramatiskt negativa effekter på både individer och organisationen. Det visar en ny avhandling av vår psykolog Stefan Blomberg.
 • Vitsen med systematiska nyårslöften

  Ett nytt år innebär ny möjligheter och ofta nya mål. I mötet med det nya året slog det mig -Den entusiastiska avgivaren av nyårslöften kan dra lärdomar av den som arbetar med systematiska arbetsmiljöarbete och vice versa.
 • Att blicka bakåt och skåda framåt

  Det är tid att summera arbetsåret, om man hinner. Det är dags att blicka framåt, om man orkar. Mycket är hemskt i världen, lidandet enormt och ingenting tyder på att det finns anledning att slå av på takten om man arbetar inom fältet arbetsmiljö eller miljömedicin. Vi tar jullov på bloggen med en spaning för framtiden.
 • Nagelskulptör, ett ensamt riskarbete

  Många småskuttar kan som egenföretagare ha en arbetslokal hemma i ett ombyggt garage eller som inhyrd stol i en skönhets- eller frisörsalong. Många har ingen aning om vilka risker man utsätts för. Lokalen har ofta bristfällig ventilation och man är okunning kring vilken skyddsutrustning man ska använda. Branschen är svår att kontrollera.
 • Patient hos Arbets- och miljömedicin

  Jag arbetar som läkare på en av landets sju Arbets-och miljömedicinska kliniker. Jag vill berätta om hur en utredning på en Arbets- och miljömedicinsk klinik går till och vilka frågor vi kan ha när vi träffar patienten. Vårt perspektiv är lite annorlunda än i övriga vården.
 • Friska arbetsplatser belastar rätt

  Under åren 2020 till 2022 pågår EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Olika teman har lyfts fram varje år med målsättningen att öka kunskapen om hur belastningsbesvär bland medarbetare kan förebyggas på arbetsplatser inom olika branscher.
 • Halter av miljögifter i Europa

  Vi har en stor mängd olika miljögifter spridda i vår omgivning som människor kan påverkas av. Halterna är dock inte alltid kända men ett stort nyligen avslutat europeiskt samarbetsprojekt – HBM4EU - har försökt samla info om detta.
 • Välkommen till nya bloggen!

  Vi har hottat upp vår blogg och låtit den flytta in på en ny plattform, gjort den piffigare och mer tillgänglig. Efter nästan åtta år och drygt 300 inlägg är det roligt att konstatera att Arbets- och miljömedicinbloggen fortfarande uppfattas som relevant och läsvärd.
 • En god natts sömn

  Att sömnen är viktig för vår hälsa förstår vi alla. Men ny forskning visar att det inte riktigt är så enkelt som att ökat buller från olika trafikslag ger ökade sömnstörningar. Enligt studien är vi mer känsliga för flygbuller än för buller från andra trafikslag. Det är alltså inte enbart den faktiska ljudnivån som är avgörande, utan också vilken sorts buller det handlar om.
 • Att nå ut med kunskap

  Den första december avgörs Riksfinalen i Forskar Grand Prix 2022. Då möts sex finalister från årets deltävlingar för att presentera sin forskning på fyra minuter. Det är den tid de har på sig att på det mest begripliga och intressanta sätt förmedla sin forskning.
 • Var med i vår forskning om säkra personförflyttningar

  Tillsammans med arbetsplatser inom regional och kommunal hälso- och sjukvård satsar vi på verksamhetsnära forskning och utveckling. Syftet är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen genom att sätta fokus på säkra personförflyttningar.
 • Nickelallergi hos barn

  Barn kan få nickelallergi på grund av att de använder smycken. Nickelallergi är livslångt och för de som drabbas kan vardagen påverkas av besvärande handeksem och svårigheter att undvika nickel. Miljöhälsorapport 2021 visar tydliga skillnader i förekomst av nickelallergi mellan pojkar och flickor redan i tolvårsåldern.
 • Hunden - arbetsplatsens bästa boost?

  Allt fler tar med sig hunden till jobbet. Men frågan är känslig på flera sätt. Det finns inget strikt förbud, men hunden ska riskbedömas innan den kan välkomnas till jobbet.
 • Att alltid lukta rutten fisk

  Ett fåtal personer saknar förmågan att helt eller delvis omvandla trimetylamin till trimetylaminoxid. Resultatet blir ett överskott av trimetylamin i kroppen som kan utsöndras genom utandningsluft, svett, urin eller andra kroppsvätskor. Det stinker rutten fisk.
 • Mörk omsorg i utdömd fastighet

  Egentligen visste jag redan att arbetsmiljön inom äldreomsorgen har brister, och att arbetsbelastningen ofta är för hög.
 • Förbättra den ergonomiska arbetsmiljön

  Jag vet att det är möjligt att förbättra den ergonomiska arbetsmiljön för miljoner arbetstagare i Sverige. Det är genom att lägga fokus både på individuella och organisatoriska faktorer och för ergonomi som vi skapar säkrare arbetsmiljöer.
 • Chimney Sweepers - lär av historien

  Jag läste nyss om barnen som på 1700-talet fick yrket ”chimney sweepers”  och som drabbades av yrkesrelaterad cancer och en plågsam död. Lyckligtvis har den tekniska utveckling undanröjt behovet av sådan arbetskraft, men i deras berättelse finns paralleller till nutida arbetsmiljöer som vi bör tänka på.
 • Nya riktvärden för PFAS i livsmedel 2023

  Förra veckans blogginlägg handlade om höga halter PFAS i regnvatten. Knappt hade bloggen publicerats förrän EU beslutade rekommendera en rad riktvärden för PFAS i olika livsmedel. Det beslutet blir förmodligen viktigt för att få bättre koll på halter av PFAS i våra livsmedel.
 • Det regnar PFAS

  Per- och polyfluorerade alkylföreningar, PFAS, är en grupp långlivade miljögifter som är spridda över hela världen. I en uppmärksammad nyligen publicerad vetenskaplig artikel så visar forskare från Stockholms Universitet att halten i regnvatten är över de nyligen sänkta riktvärdena för vad som anses vara säkert för dricksvatten.
 • Tips på mikropauser och rörelser

  När vi återgår till jobbet efter sommarledigheterna finns goda möjligheter att skapa nya sunda vanor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att skapa en kultur på jobbet som banar väg för rörelse och återhämtning under arbetsdagen och hela vardagen.
 • Bly fortsatt risk för gravida

  Trots att gränsvärdet för bly har sänkts till hälften för kvinnor i fertil ålder finns en fortsatt risk för effekter på foster och barn som ammas.
 • Vår ergonom nominerad till Årets Fysioterapeut!

  På Arbets- och miljömedicin i Linköping är vi stolta och glada över att vår ergonom Charlotte Wåhlin i hård konkurrens är en av tre nominerade till priset som Årets Fysioterapeut.
 • Arbetsmiljökunskap finns sällan på schemat

  Unga är särskilt utsatta för arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Under de senaste fem åren har 25 000 unga i åldern 16–24 år skadat sig så allvarligt på jobbet att de blivit sjukskrivna.
 • New research – Musculoskeletal disorders: what about our ageing workforce?

  This week we are happy to present a guest blogger, Dr Glykeria Skamagki from England. She is a lecturer and a researcher at University of Birmingham.
 • AMM på turné om barn och miljö – Gotland

  Nyligen besökte vi på Arbets- och miljömedicin Gotland för att presentera resultaten i Barnmiljöhälsorapporten. Under seminariet utvecklades flera diskussioner och frågeställningar.
 • Advokat inom arbetsrätt vill se bättre rekryteringar

  På en konferens nyligen fick jag ett spontant samtal över en lunch med en företagsläkare som tyckte sig se att fler människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är särskilt utsatta i arbetslivet.
 • Hantera din digitala arbetsmiljö

  Pandemin gav oss rekordsnabbt en helt ny arbetsmiljö att förhålla oss till – den digitala.   Det finns många fördelar, men också nackdelar. När tekniken inte fungerar blir vi frustrerade, stressade och producerar sämre.
 • Handintensivt arbete – Krångla inte till det

  Krav på medicinska kontroller vid ”Handintensivt arbete” gäller sedan november 2021. Vad innebär det här egentligen – det ska vi nu reda ut.
 • Störd av vindkraftsbuller

  Jag har nyss lyssnat på Mikael Ögren, forskare på Göteborgs universitet och Olof Öhlund, Uppsala kommun. De är talare på Arbets- och miljömedicins vårmöte i Uppsala. Mikael Ögren är expert på vindkraftsbuller och ger oss den senaste kunskapen i området. Olof Öhlund har också forskat inom området.
 • Konsensus hindrar en bättre arbetsmiljö

  Om man vill nå en förändring måste man göra förändring. Men varför förändrar vi så sällan trots att vi skulle tjäna på det? Inte ens när det gäller vår egen arbetsmiljö.
 • Anpassa jobbet efter individen

  I dag är det världsdagen för arbetsmiljö och jag tar tillfället att skriva om arbetsanpassningar och om konferensen Gilla Jobbet som jag medverkade på tidigare i veckan.
 • Bli certifierad arbetsmiljöingenjör!

  Är du meriterad arbetsmiljöingenjör och vill ta ett steg för att utmärka dig och få en kvalitetsstämpel i ditt arbete? Kanske kan du certifiera dig för att bli certifierad yrkes- och miljöhygieniker.
 • Nano – kan vara lika farligt som asbest

  ”Nanoteknik skapar nya produkter och nya jobb. Men kan också skörda liv. I arbetsmiljön kan partiklarna vara lika farliga som asbest. Ändå saknas gränsvärden. Och lagstiftning”. Dagens Arbete 220321
 • Delta i vår forskning om personförflyttningar

  Tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljön vid personförflyttningar. Vi söker därför vårdpersonal och vårdenheter som vill delta i forskning och utveckling för en säkrare arbetsmiljö vid personförflyttningar.  
 • Motivation kommer inifrån

  Under många år har jag haft ett urklipp på min jobbdörr med rubriken ”Motivation kommer inifrån”. Det har både handlat om mig själv, men även med tanke på mina medarbetare under de år jag varit chef.
 • Dags för svenskt gränsvärde för svetsrök

  Det saknas i dag ett specifikt gränsvärde för svetsrök i Sverige och EU. Gränsvärdet för oorganiskt damm, som ofta används när man försöker mäta all svetsrök, skyddar inte tillräckligt mot hälsorisker.
 • På gång om arbetsmiljö

  Det finns ett uppdämt behov av att kunna samlas efter pandemin, att få diskutera arbetsmiljöfrågor och att få ta del av ny kunskap.
 • Beredskap för kris

  Hur risker uppfattas påverkar tankar, känslor och beteenden. Under de senaste veckorna har världen så som vi känner den förändrats.
 • Usel arbetsmiljö på grund av könsnormer

  I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammar vi hur könsnormer på arbetet kraftigt försvårar det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Nytt riskbedömningsinstrument för personförflyttningar

  Vi lanserar nu den svenska versionen av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer. Instrumentet bedömer risker för vårdpersonal i omvårdnadssituationer.
 • Ny studie om nackskador och arbetsförmåga

  De flesta som opereras för diskbråck i nacken blir bättre. En ny unik studie visar att det är flera faktorer som påverkar hur personen uppfattar sin arbetsförmåga efter operationen.
 • Ambitiös rapport om barns hälsa

  Huvudvärk, trötthet och för mycket buller i matsalen kan påverka många tolvåringars prestationsförmåga och skolresultat.  Men andelen barn som bränner sig i solen eller utsätts för andras tobaksrök minskar.
 • Skydda handen med rätt handske

  Ibland innebär arbetet att händerna blir torra, nariga och röda. Huden kliar och det bildas sprickor som gör ont. Handskar är till för att skapa en extra barriär så att individen inte exponeras för ett skadligt ämne.  Bär man handskar är det lätt att tro att huden är skyddad, men används handskar på fel sätt kan hudbesvären förvärras.   
 • Skapa rörelse och variation på jobbet

  Vi är byggda för att vara fysiskt aktiva. Forskningen ger belägg för flera positiva hälsoeffekter av rörelse, av fysisk aktivitet, av motion och av träning.  Fysisk aktivitet förebygger en rad olika sjukdomar som olika typer av cancer, hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, demens, depression och kan även motverka en för tidig död.  
 • Hårdare krav på tatueringsfärger

  Nu gäller nya hårdare krav på de färger som används vid tatuering och permanent makeup. Det är EU som rensat upp bland farliga tatueringfärger. Tusentals färger har kasserats och den som vill tatuera sig kan enklare säkerställa att enbart godkända färger används.
 • Positivt från ministern om reglering av kemikalier

  Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll lovar att den svenska regeringen ska stödja inrättandet av en internationell vetenskaplig panel med fokus på reglering av kemikalier. Detta efter att vi, drygt 100 svenska forskare uppmärksammat henne på allvarliga brister.
 • En hälsning från Tomten

  Ho, ho, ho! Julafton närmar sig med stormsteg och då kan de flesta av er  luta er tillbaka och njuta av glögg, julmat och samvaro. För mig däremot präglas juletid inte av julefrid. Tvärt om, julen är den mest hektiska tiden på året och bakom den idylliska bilden av en harmonisk tomte gömmer sig ett flertal arbetsmiljörisker.
 • God Jul Blomstermåla och resten av världen

  Den här hösten har varit som en glänta, en ljus öppning i pandemins mörka välde. Äntligen tillbaka på jobbet och äntligen fick vi göra besök i verkligheten igen.
 • Patient hos Arbets- och miljömedicin.

  Jag arbetar som läkare på en av landets sju Arbets- och miljömedicinska kliniker. Jag vill berätta om hur en utredning på en Arbets- och miljömedicinsk klinik går till och vilka frågor vi kan ha när vi träffar patienten. Vårt perspektiv är lite annorlunda än i övriga vården.
 • Vår forskning blir nationell vägledning

  Vi skriver en vägledning om säkra personförflyttningar efter att ha fått ett nationellt uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
 • Digitalt verktyg för att förbättra arbetsmiljöronder

  I detta blogginlägg uppmärksammas verktyget Safety Observer – ett gratis, mobilbaserat verktyg som kan hjälpa till att få bättre arbetsmiljöronder på arbetsplatsen.
 • Chefen avgör om sjuka blir mobbade

  Den som är sjuk löper dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning på jobbet.  Det visar en ny studie som glädjande nog också visar att ett stödjande ledarskap helt kan undanröja risken för mobbning.
 • Sila snacket, machomän

  Den som tänker sig att snacket om machokulturens negativa konsekvenser är överdrivet och inte värt att lägga en massa energi på bör nog fundera ett varv till. Eller kanske ännu hellre lyssna på någon som är kunnig.
 • Upphandling – ett maktmedel mot usla arbetsförhållanden

  Upphandlare har möjlighet att motverka usla arbetsförhållanden. Lönedumpning, 90-timmarsveckor avsaknad av kollektivavtal och brist på kontroll över vilka som arbetare och hur har i veckan avslöjats på byggen i Sverige.
 • Uppmärksamma arbetsmiljöveckan

  Nu pågår arbetsmiljöveckan 2021! Det är ett årligen återkommande event som alltid äger rum under vecka 43. Många organisationer och arbetsplatser fokuserar under denna vecka på det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, på risker och skador som kan uppstå på arbetsplatsen.
 • Bra site för medicinsk yrkesvägledning

  Nyligen lanserades två riktigt bra webbplatser som också är utmärkta exempel på förebyggande arbetsmiljöarbete.
 • Åtgärder som skyddar mot partiklar från 3D-skrivare

  När arbetsmiljön förbättras för arbetstagare som arbetar med avancerade 3D-skrivare minskar spridningen av det metalldamm som sprider sig i luften vid den typen av arbete.
 • Kvinnor till sjöss måste ha skinn på näsan

  Metoo-rörelsen inom sjöfarten chockade branschen. Under #lätta ankar samlade kvinnor som arbetar till sjöss sina vittnesmål om trakasserier, våld och en sexistisk jargong. Ett fartyg är en stängd värld. Där arbetar och lever man med sina arbetskamrater och är också beroende av varandra för säkerheten ombord.
 • Låt arbetsplatsen inspirera till fysisk aktivitet

  Nu pågår den europeiska kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Under 2021 är det fokus på att minska stillasittande i arbetslivet och under 2022 på att skapa säkra personförflyttningar i omvårdnadsarbetet. Det är områden där vår forskargrupp jobbar med verksamhetsnära forskning tillsammans med olika parter.
 • Sjuk av musik

  Två saxofonister avled i hastigt utvecklad lungsjukdom. Man kunde i efterhand misstänka att det kan ha rört sig om allergi mot mikroorganismer som samlats inne i instrumenten.
 • När chefen bryr sig

  Det kostar att inte bry sig. Att låta bli att ringa den som varit sjukskriven en tid, att inte arbetsanpassa då någon kämpar med att komma tillbaka till arbetet.
 • Filosofen om framtidens arbetsmiljö

  Kan filosofin hjälpa oss när vi formar framtidens arbetsmiljö?  Vi bad Kalle Grill, docent i filosofi vid Umeå Universitet att ge sin syn på två aktuella dilemman.
 • Stor studie om småbarns kostvanor och vad som finns i deras kroppar

  Vad äter små barn egentligen? Har de några brister på näringsämnen och hur mycket finns det av mögelgifter och andra oönskade ämnen i deras kroppar? Det hoppas man få svar på i Livsmedelsverkets stora undersökning Riksmaten småbarn, om små barns kostvanor.
 • Sexvärt krom – dansk dynamit?

  Efter att Danmark kraftigt sänkt sina gränsvärden för sexvärt krom i arbetsplatsluft 2020 så sätts Sveriges i jämförelse höga nivågränsvärde i fokus. Ska den danska önskan att skydda arbetstagare även leda till sänkta gränsvärden i Sverige?
 • Ny studie om truckförare

  Det finns 150 000 truckförare i Sverige och många har tyvärr problem med smärta i nacke, axlar och skuldra. Risk finns för att fler drabbas om vi inte hjälps åt och förebygger arbetsskador.
 • Att chilla genom Söderköping

  Nu lägger vi ner bloggen över sommaren för att slänga oss i hängmattan i stället. Eller är det bara nåt vi säger, att vi ska slappa i den där hängmattan?
 • Tillbaka till framtiden

  Arbetsdagarna hemma eller i fritidshuset ser ut att snart vara räknade. Vi ska tillbaka till jobbet. Men är det verkligen samma arbetsplats vi återvänder till? Jag hoppas att vi ska tillbaka, inte till det som var före pandemin, utan till framtiden.
 • Guldlock-principen främjar hälsa i arbetslivet

  Att sträva efter det som är optimalt för att främja hälsa i arbetslivet är en vision som utforskas i några studier som använder begreppet Guldlockprincipen.
 • Säkrare vård med bra kamratskap

  En ny studie visar att incidenter inom hälso- och sjukvården väcker starka negativa känslor hos vårdpersonalen, vilket kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Studien visar också att lösningen är empatiska kollegor och en stödjande chef.
 • Enkla åtgärder minskar exponering för metaller

  En ny studie från Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping visar att det går att minska exponeringen för metaller hos anställda som arbetar med 3D-skrivning i metall.
 • Gör vårdjobben säkrare

  De som jobbar inom hälso- och sjukvården har många risker att hantera. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro för belastningsskador och stress är höga för många yrken inom hälso- och sjukvården.
 • Motverka kränkningar på rätt sätt

  Äntligen är den här, riktlinjen som styr upp arbetet med att utreda och förebygga mobbning och trakasserier.
 • Vibrationer som skadar många

  Vi måste prata om vibrationerna. Det är farligt och många får livslånga skador för att de arbetar med vibrerande verktyg. Det krävs förebyggande åtgärder för att minska antalet arbetare som exponeras för skadliga vibrationer i händerna.
 • Våra tre vanligaste patienter

  Hos oss på Arbets- och miljömedicin, AMM, tar vi varje år emot patienter som blivit sjuka eller skadade på grund av sitt arbete.
 • Hallå där

  Anders Jidesjö, lektor, Tema miljöförändring, Linköpings universitet. Varför tycker du att det är så viktigt att inte glömma bort hälsoperspektivet i miljödebatten?
 • Dom: PFAS-drabbade kompenseras

  Tvisten om PFAS i Kallinge är avgjord. En enig tingsrätt gör det kommunala vattenbolaget i Ronneby ansvarigt att kompensera de drabbade vars dricksvatten under många år var förorenat med högflourerande kemikalier, PFAS.