ny-arbets--och-miljomedicinwebben

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin
Person med gul bygghjälm som sitter i en truck och tittar in i kameran

Arbets- och miljömedicin

Vi arbetar med att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö eller faktorer i den yttre miljön. Vi bedriver forskning och utbildning. Vårt laboratorium utför analyser av biologiska och tekniska prover till kunder. Vi är en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen som består av Jönköpings- och Kalmar och Östergötlands län.

Till laboratoriet

Senaste blogginläggen

Här bloggar engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings- Kalmar- och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare.

  • Öppet hus med spännande föredrag Vill du ta del av ny kunskap och spännande aktiviteter  inom områdena arbetsmiljö, ergonomi, fysioterapi, fysisk aktivitet och träning?  Då har jag har ett riktigt bra tips. Torsdagen den 8 september bjuder Fysioterapeuterna in till öppet hus i Linköping. 
  • Medverka i forskning för säker vård Vill du medverka till att minska arbetsskador och vårdskador? Just nu pågår en forskningsstudie som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.
  • Går vi åt rätt håll? Idag kom Arbetsmiljöverkets statistik om arbetsskador 2015. Den utgör en klar indikation om var det behövs insatser för att minska risken för ohälsa framgent.
  • Kemiska ämnen i sjuka hus Varför ska vi mäta vad som finns i luften? För att kontrollera mängden emissioner samt vilka typer av kemiska emissioner som finns.
  • Behöver Sverige en mobbningsombudsman? I april besökte jag en världskonferens om mobbning i arbetslivet. För fyra år sedan var jag på min första liknande konferens i Köpenhamn och i år var den i Auckland, Nya Zeeland. Det var en lång resa, men samtidigt en mycket intressant konferens.

På gång

September 2023
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Pågående forskning

På Arbets- och miljömedicin forskar vi kring hur arbets- och omgivningsmiljön påverkar hälsan. Vi använder metoder för att studera om och hur skador uppkommer såväl på cell- och organnivå som på individ och gruppnivå.

Vi studerar också faktorer som minskar risken för miljöbetingade sjukdomar.

De områden som vi forskar inom är förorenade områden, luftvägsbesvär, partiklar, friskfaktorer samt toxikoproteomik.

Aktuella forskningsområden