arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att främja hälsa och utreda sambandet mellan ohälsa och faktorer i arbetsmiljön eller i den yttre miljön. Verksamheten riktar sig till den sydöstra sjukvårdsregionen.

Ett multiprofessionellt team

Arbets- och miljömedicin bedriver högkvalificerad forskning, akademisk undervisning och kunskapsspridning till olika aktörer i samhället. Enheten uppfyller kraven som universitetssjukvårdsenhet, vilket är en nationell kvalitetsstämpel som borgar för högkvalitativa forsknings- och utbildningsmiljöer.