arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ledning och organisation

Arbets- och miljömedicin är en universitetssjukvårdsenhet. Ledningsgruppen består av professioner med olika ansvarsområden.

Ledningsgrupp

Anneli Peolsson, verksamhetschef

Elisabeth Lindberg, medicinskt ansvarig

Anna-Lena Hällsten, chefssekreterare

Charlotte Wåhlin, ergonom

Stefan Ljunggren, yrkeshygieniker

Ingela Helmfrid, miljömedicin

Per Leandersson, laboratorium

Senast uppdaterad