arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Råd till allmänheten vid hantering av läkemedel

Vad kan du göra själv för att minska läkemedelsutsläppen?

  • Lämna in överblivna läkemedel till apoteket.
  • Spola aldrig ner läkemedel i avloppet. Läkemedel som spolas ner i avloppet kan medföra negativa effekter på vattenlevande djur och växter.
  • Läkemedel som kastas i sopor kan råka hamna i fel händer. Lämna därför alltid överblivna läkemedel till apoteket. Lämna även in förbrukade läkemedel som har aktiva ämnen kvar, t.ex. hormonplåster. Apoteket tar också emot förbrukade kanyler som ska läggas i behållare vilka erhålls kostnadsfritt från apoteket.
  • Fråga efter startförpackning. Om du provar ett nytt läkemedel kan det ibland visa sig att läkemedlet inte har effekt eller ger biverkningar. Du kan då behöva byta till ett annat läkemedel. En startförpackning minskar mängden överblivna läkemedel. Du spar både pengar och miljön.
  • Återvinn tomma förpackningar. Lämna tomma förpackningar till kommunens förpackningsinsamling. Kontrollera att det inte finns läkemedel kvar i förpackningen.