arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Råd vid hantering av läkemedel

Hjälp till att minska läkemedelsutsläppen med våra råd.

Vad kan du göra själv för att minska läkemedelsutsläppen?

 • Lämna in överblivna läkemedel till apoteket.
 • Spola aldrig ner läkemedel i avloppet. Läkemedel som spolas ner i avloppet kan medföra negativa effekter på vattenlevande djur och växter.
 • Läkemedel som kastas i sopor kan råka hamna i fel händer. Lämna därför alltid överblivna läkemedel till apoteket. Lämna även in förbrukade läkemedel som har aktiva ämnen kvar, t.ex. hormonplåster. Apoteket tar också emot förbrukade kanyler som ska läggas i behållare vilka erhålls kostnadsfritt från apoteket.
 • Fråga efter startförpackning. Om du provar ett nytt läkemedel kan det ibland visa sig att läkemedlet inte har effekt eller ger biverkningar. Du kan då behöva byta till ett annat läkemedel. En startförpackning minskar mängden överblivna läkemedel. Du spar både pengar och miljön.
 • Återvinn tomma förpackningar. Lämna tomma förpackningar till kommunens förpackningsinsamling. Kontrollera att det inte finns läkemedel kvar i förpackningen.

Vad kan din verksamhet göra för att minska läkemedelsutsläppen?

 • Lämna överblivna läkemedel från din avdelning/arbetsplats till apoteket.
 • Spola aldrig ner läkemedel i avloppet.
 • Skölj aldrig ur läkemedel i flaskor/påsar/sprutor och dylikt för att återvinna förpackningen. Vissa läkemedel kan påverka vattenlevande djur och växter negativt. Salt- och näringslösningar utan tillsats av läkemedel kan däremot hällas ut i avloppet.
 • Studera föreskrifterna om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Vårdhygien i Östergötland har tagit fram lokala anvisningar för hantering av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Skrifterna beskriver rutiner för handhavande av dessa läkemedel sett ur arbetsmiljöperspektiv, men några avsnitt beskriver även rutiner för avfall. Anvisningarna återfinns i dokumenten ”Föreskrifter för hantering av cytostatika och andra cytotoxiska läkemedel” samt i ”Föreskrifter för hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt”.
 • Återvinn tomma förpackningar.
 • Lämna tomma förpackningar i avsedda kärl/container för återvinning. Endast förpackningar som är fria från läkemedelsrester ska återvinnas. OBS! Skölj inte ur förpackningen! Om rester finns kvar t.ex. i infusionspåsar/flaskor/sprutor/ampuller ska dessa hanteras som smittförande avfall och gå till destruktion.
 • Studera avfallsrutinen för verksamheten.
 • Vad går att förbättra? Läs mer information om läkemedelshantering inom Region Östergötland.
 • Informera patienter. Meddela patienter att överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket.
 • Håll dig informerad. Fler och fler läkemedel uppmärksammas för att de har en miljöpåverkan. En källa till information är www.fass.se Länk till annan webbplats.. De läkemedel som särskilt bör uppmärksammas är antibiotika, hormoner, inflammationshämmande/smärtstillande läkemedel, blodtryckssänkande och läkemedel mot depressioner.