arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Publikationer och rapporter

Det finns en stor mängd publikationer och rapporter att ta del av.

 • Graff P, Wigander C, Blomberg S, Helmfrid I. Miljömedicinsk utredning införsaneringsåtgärd av Kemtvätt Martin Ängqvist AB, Linköpings kommun. Arbets- och miljömedicin, Linköping, 2012.
 • Eriksson H, Graff P, Helmfrid I, Hällsten A-L, Jönsson P, Leanderson P, Tollemark L. Miljömedicinsk bedömning av luftföroreningar och buller från pelletsfabriken Neova, Ydre kommun. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2007.
 • Flodin U, Graff P, Helmfrid I, Ståhlbom B, Leanderson P. Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter i samband med produktionsutökningen vid Peltor AB, Värnamo. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2005.
 • Helmfrid I, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet på Mosstorpsskolan, Skärblacka. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2003.
 • Helmfrid I, Karlsson T, Leanderson P, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning till järnvägsutredning Motala-Norrsten. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2002.
 • Helmfrid I, Karlsson T, Leanderson P, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning till järnvägsutredning Norrsten-Mjölby. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2002.
 • Flodin U, Helmfrid I, Leanderson P, Rudell B. Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter från luftföroreningar från avfallskraftvärmeverk i Jönköping. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2002.
 • Flodin U, Gustavsson K-E, Hellström L, Helmfrid I, Leanderson P, Ståhlbom B. Kvarteret Videt, Kalmar. Miljömedicinsk bedömning av buller och luftföroreningar. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, och Enheten för epidemiologi och miljömedicin, Oskarshamn, 2004.
 • Graff P, Helmfrid I, Leanderson P, Lindgren P, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning till järnvägsutredningen Hallsberg-Degerön. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2006.
 • Graff P, Helmfrid I, Blomberg S, Ståhlbom B, Flodin U. Miljömedicinsk utredning inför upprättandet av bostadshus Gasklockan 4 vid Värtaverken med avseende på kemiska/fysikaliska och psykologiska aspekter. Arbets- och miljömedicin, Linköping, 2012.

 • Nosratabadi AR, Graff P, Karlsson H, Ljungman AG, Leanderson P. Use of TEOM monitors for continuous long-term sampling of ambient particles for analysis of constituents and biological effects. Air Quality, Atmosphere & Health 2019;12:161-171.
  https://doi.org/10.1007/s11869-018-0638-5 Länk till annan webbplats.
 • Ljunggren SA, Nosratabadi AR, Graff P, Karlsson H. Monthly variation in masses, metals and endotoxin content as well as pro-inflammatory response of airborne particles collected by TEOM monitors. Air Quality 2019, https://doi.org/10.1007/s11869-019-00767-9 Länk till annan webbplats.
 • Nykvist F, Helmfrid I, Augustsson A, Wingren G. Increased cancer incidence in the local population around metal-contaminated glassworks sites. JOEM 2017 May, vol 59, no 5.
 • Ljunggren SA, Helmfrid I, Salihovic S, van Bavel B, Wingren G, Lindahl M, Karlsson H. Persistent organic pollutants distribution in lipoprotein fractions in relation to cardiovascular disease and cancer. Environment International 2014;65:93-99.
 • Ström S, Helmfrid I, Glynn A, Berglund M. Nutritional and toxicological aspects of seafood consumption – An integrated exposure and risk assessment of methylmercury and polyunsaturated fatty acids. Environmental Research 2011;111:274-280.
 • Hellström L, Järup L, Persson B, Axelson O. Using environmental concentrations of cadmium and lead to assess human exposure and dose. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 2004;14:416-423.
 • Tondel M, Hjalmarsson P, Hardell L, Carlsson G, Axelson O. Increase of regional total cancer incidence in north Sweden due to the Chernobyl accident? J Epidemiol Community Health 2004;58:1011-1016.
 • Tondel M, Arynchyn A, Jönsson P, Persson B, Tagesson C. Urinary 8-hydroxydeoxyguanosine in Belarussian children relates to urban living rather than radiation dose after the Chernobyl accident: A pilot study. Arch Environ Contam Toxicol 2005;48:515-519.
 • Helmfrid I, Berglund M, Löfman O, Wingren G. Health effects and exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and metals in a contaminated community. Environment International 2012;44:53-58.
 • Helmfrid I, Salihovic S, van Bavel B, Wingren G. Exposure and body burden of polychlorinated biphenyls (PCB) and metals in a historically contaminated community. Environmental International 2015;76:41-48.
 • Augustsson A, Uddh-Söderberg T, Filipsson M, Helmfrid I, Berglund M, Karlsson H, Hogmalm J, Karlsson A, Alriksson S. Challenges in assessing the health risks of consuming vegetables in metal-contaminated environments. Environ Int. 2017 Nov 17. pii: S0160-4120(17)31204-7. doi: 10.1016/j.envint.2017.10.002. Epub ahead of print.
 • Helmfrid I, Ljunggren S, Nosratabadi R, Augustsson A, Filipsson M, Fredrikson M, Karlsson H, Berglund M. Exposure of metals and PAH through local foods and risk of cancer in a historically contaminated glassworks area. Environment International 2019;131, 104985. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104985 Länk till annan webbplats.