Per Leanderson

Docent, toxikolog

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

E-post: per.leandersson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 44 10