Helen Karlsson

Miljökemist, bitr professor

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

E-post:

Mobil:

Telefon: 010-103 44 14, 103 14 43