Frida Domeij

Ingenjör

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

E-post: frida.domeij@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 14 44