Anneli Peolsson

Verksamhetschef och professor

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

E-post: anneli.peolsson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 24 78