arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Utbildningsdag Vibrationer Kalmar

Länssjukhuset i Kalmar län, Lokal Spegeln

Arbets- och miljömedicin (AMM) för Östergötland, Jönköping och Kalmar län inbjuder till ett utbildningstillfälle som handlar om hand-/armvibrationer i arbetet.

Vibrationsskador är idag den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige. Syftet med utbildningstillfället är att öka kunskapen om hand-/armvibrationer. Vid utbildningstillfället går vid igenom hur dessa skador kan bedömas och val av åtgärder.

Innehåll 1) Vibrationsskador 2) Exponering och riskbedömningar 3) Medicinska kontroller och gällande föreskrifter 3) Mätningar av hand-och arm-vibrationer 4) Ergonomiska risker och handintensivt arbetes betydelse 5) Åtgärder 6) Olika roller vid AMM och företagshälsor samt 7) Diskussion.

Målgrupp Utbildningstillfället riktar sig till läkare, sjuksköterskor, ergonomer och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsan som är verksamma i Östergötland, Jönköping eller Kalmar län. I mån av plats är även deltagare från andra län välkomna.

Datum Måndag 7 Oktober 2024 kl. 13.00-16:30, inklusive fikapaus

Plats Länssjukhuset i Kalmar län, lokal Spegeln. Digital medverkan erbjuds inte.

Föreläsare Elisabeth Lindberg, överläkare, Charlotte Wåhlin ergonom/biträdande professor, Stefan Ljunggren Med Dr./yrkeshygieniker

Arrangör Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kostnad 950 kr/deltagare (exklusive moms). Det finns ett begränsat antal platser.

Anmälningslänk:

https://link.webropol.com/ep/utbvibrationerkalmar Länk till annan webbplats.

 

Efter anmälan kommer du att få en bekräftelse via mail.

 

Kontakt vid frågor: Lena Lindgren, Lena.Lindgren@regionostergotland.se, 010-103 93 05 Länk till annan webbplats. eller 070-539 76 55 Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Lena LindgrenAdministratörArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping