arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Webbinarium - Säkert arbete med sexvärt krom

Webbinarium

Välkommen till detta webinarium där resultaten från SafeChrom-projektets första del presenteras. Webbinariet anordnas av vår systerklinik AMM Syd men projektet har genomförts av alla arbets- och miljömedicinska kliniker i landet.

 

SafeChrom är ett nationellt samarbetsprojekt med syfte att kartlägga och bidra till att minimera exponering såväl som hälsorisker för sexvärt krom på svenska arbetsplatser. I projektet har mätningar gjorts på 15 olika arbetsplatser runt om i Sverige. Luftprovtagning samt biologisk provtagning har utförts på 116 arbetstagare som arbetade inom stålproduktion, svetsning och bearbetning av rostfritt stål, ytbehandling och kemisk industri.

Föreläsare:
Malin Engfeldt, yrkeshygieniker, docent
Arbets- och miljömedicin Syd, Lund
Exponering för sexvärt krom bland svenska arbetstagare

Linda Schenk, senior forskare, docent
Karolinska Institutet, Stockholm
Riskuppfattning av exponering för sexvärt krom hos företag

Vid webinariet kommer även representanter bestående av yrkeshygieniker, läkare och forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna samt de arbets- och miljömedicinska universitetsavdelningarna att delta för att kunna svara på frågor.

 

Anmäl dig via länken nedan:

Anmälan webinarium SafeChrom Länk till annan webbplats.

Kontakt

Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin