arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Temadag - arbetsmiljö
säkra personförflyttningar

Konsert och Kongress, Linköping

Arbets- och miljömedicin (AMM) för Östergötland, Jönköping och Kalmar län inbjuder till en temadag: Tillsammans skapar vi säkra personförflyttningar.

Senaste kunskapen baserat på forskningsbaserade guiden om säkra personförflyttningar.

Huvudtalare: Charlotte Wåhlin och Sebastian Buck

Målgrupp: Målgruppen för temadagen är personal verksamma inom hälso-och sjukvård och omsorg, chefer, medarbetare, skyddsombud och HR. Vi välkomnar även företagshälsovård och fackliga parter i främst Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna, oavsett yrkesverksamhet eller geografisk region.

Pris: Kostnaden för deltagare från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län är 1 200 kr/person (exklusive moms). För deltagare från övriga landet: 2000 kr/person (exklusive moms). Lunch, fika samt tryckt guide och material ingår.

Antalet deltagare är begränsat varför snar anmälan rekommenderas.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 oktober 2023: Temadag-22-november-2023 Länk till annan webbplats.
Schema kommer skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdatum.
Kontakt: Arbets- och miljömedicin, e-post: AMMergonomi@regionostergotland.se