arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hälsoeffekter av svetsning

När man svetsar uppstår svetsrök innehållande gaser och partiklar som kan vara skadliga för det stora antalet arbetstagare som vistas i svetsmiljöer.

Vår forskning kring svetsning syftar till att detaljerat kartlägga exponeringar hos ingående företag och undersöka arbetstagare som arbetar i dessa miljöer för en rad olika effekter i kroppen. Pågående projekt finansieras av AFA försäkring.

Svetsning utgör en grundstomme inom tillverkningsindustrin som en vanlig process för att sammanfoga metallstycken.

Kontakt

Maria Assenhöj1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin