arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hälsoeffekter av 3D-skrivning

Additiv tillverkning i metall, ofta kallat 3D-skrivning, utgör en revolution inom tillverkningsindustrin. Vid additiv tillverkning i metall används dock ofta skadliga metaller som kan påverka operatörerna negativt. 

Med additiv tillverkning i metall kan man tillverka ytterst komplexa delar genom att bygga upp dem lager för lager. Dessa tekniker har många fördelar så som att det blir mindre spill, mindre behov av lagerhållning då saker kan skapas vid behov och man kan tillverka saker på avlägsna platser.

Vår forskning syftar till att vara tidigt ute och bistå industrin med riktlinjer och hjälp för hur de ska arbeta för att undvika att deras arbetstagare exponeras och med potentiella efterföljande sjukdomar som följd. Pågående projekt finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova (vinnova.se) Länk till annan webbplats..

Kontakt

Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Maria Assenhöj1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin