arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Svensk jumboplats hotar folkhälsan

  Med 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande når vi jumboplatsen som ett av världens sämsta folk på vardagsrörelse. Socialminister Jakob Forssmed har nu tagit emot resultatet av regeringsuppdraget om hur vi skapar ett samhälle som främjar fysisk aktivitet.
 • Smarta kläder minskar risken för skador

  Med en tröja som kan mäta dina kroppsrörelser får du hjälp att riskbedöma skadliga positioner och rörelser. Det är annars ganska klurigt att riskbedöma olika ergonomiska positioner men smarta kläder kan göra det enklare.
 • Utmattningssyndrom är en folksjukdom

  ”Ta medarbetares trötthetssignaler på allvar”, skriver Ulf Flodin, vår mångårigt erfarna överläkare i arbets- och miljömedicin. Med statistik och forskning som stöd uppmanar han arbetsgivare att skydda sina medarbetare mot allvarlig sjukdom orsakad av överbelastning.
 • Ta extrem mental belastning på allvar

  Vad är utmattningssyndrom och hur ska vi skydda oss från svåra stressjukdomar? Psykiatrikern och psykoterapeuten Jörgen Herlofson reder ut begreppen och menar att vi behöver ta den mentala döden på större allvar.