arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Bra inomhusluft kan skydda oss mot smitta

  Kan luftrenare bli en viktig faktor för att motverka smittspridning vid nästa stora utbrott av luftburen smitta? Det finns studier som tyder på det. Frågan är bara vem som hinner först – nästa pandemi eller den nya tekniken?
 • Hjärnan behöver arbetsro

  Jobbar du i stimmiga kontorsmiljöer är det viktigt att det finns tysta rum och zoner om du ska kunna prestera på topp. Ge hjärnan arbetsro och prestationen förbättras.
 • Skydda foster från skadligt buller

  Buller kan orsaka hörselskador och stressreaktioner hos hos både den gravida och fostret. Om bullret pågår under en längre tid kan det orsaka trötthet, ökad utsöndring av stresshormoner och högt blodtryck, vilket kan påverka barnet negativt. Sammantaget talar dagens kunskapsläge för att gravida inte bör utsättas för buller över 80 dBA.
 • Kroppen är kroppsarbetarens verktyg

  Om du är kroppsarbetare gör du klokt i att betrakta din kropp som ditt mest värdefulla verktyg. Att lägga lite tid på att fundera över riskerna i arbetet är det bästa du kan göra om du vill undvika skador och smärttillstånd. Det finns tre rörelsemönster som vi vet utgör en särskild risk för skador och smärttillstånd. I den här texten ska jag belysa besvär i nacke, axlar, armar och händer utifrån dessa tre.
 • Den 5:e september rätt datum för temadag om mobbning och kränkande särbehandling!

  Ett fel smög sig in i förra veckans blogginlägg Rädd chef håller ryggen fri. Rätt datum för temadagen i Norrköping om den senaste kunskapen kring mobbning och kränkande särbehandling är den 5:e september och inget annat.
 • Rädd chef håller ryggen fri

  Ständigt kritiserad, ständigt ifrågasatt i en organisation lamslagen av rädsla. Låt mig berätta om en man som vi kan kalla Robert. Han är chef i en organisation styrd av rädsla. Hans arbetsdagar går ut på att hålla ryggen fri genom att göra så lite som möjligt.