arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Nio nya ämnen på svarta listan

  Nio nya ämnen har tagit plats på EU:s svarta lista. Det handlar om vanligt förekommande kemikalier som anses så farliga för människan eller miljön att de svartlistas. Det är ämnen som kan finnas i kvitton, kläder, plast, målarfärg, läder, papper, hygienprodukter med mera. Ämnena är särskilt farliga för människan eller miljön. De kan påverka fortpla-ntningen, vara cancerframkallande, hormonstörande eller svårnedbrytbara i miljön.
 • Varning för chefer som inte stöttar

  När chefen inte är stöttande har det dramatiskt negativa effekter på både individer och organisationen. Det visar en ny avhandling av vår psykolog Stefan Blomberg.
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete

  Vitsen med systematiska nyårslöften

  Ett nytt år innebär ny möjligheter och ofta nya mål. I mötet med det nya året slog det mig -Den entusiastiska avgivaren av nyårslöften kan dra lärdomar av den som arbetar med systematiska arbetsmiljöarbete och vice versa.