arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

  • Arbetsmiljö, Bly, Graviditet

    Bly fortsatt risk för gravida

    Trots att gränsvärdet för bly har sänkts till hälften för kvinnor i fertil ålder finns en fortsatt risk för effekter på foster och barn som ammas.