arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Motivation kommer inifrån

  Under många år har jag haft ett urklipp på min jobbdörr med rubriken ”Motivation kommer inifrån”. Det har både handlat om mig själv, men även med tanke på mina medarbetare under de år jag varit chef.
 • Dags för svenskt gränsvärde för svetsrök

  Det saknas i dag ett specifikt gränsvärde för svetsrök i Sverige och EU. Gränsvärdet för oorganiskt damm, som ofta används när man försöker mäta all svetsrök, skyddar inte tillräckligt mot hälsorisker.
 • På gång om arbetsmiljö

  Det finns ett uppdämt behov av att kunna samlas efter pandemin, att få diskutera arbetsmiljöfrågor och att få ta del av ny kunskap.
 • Beredskap för kris

  Hur risker uppfattas påverkar tankar, känslor och beteenden. Under de senaste veckorna har världen så som vi känner den förändrats.
 • Usel arbetsmiljö på grund av könsnormer

  I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammar vi hur könsnormer på arbetet kraftigt försvårar det systematiska arbetsmiljöarbetet.