arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Digitalt verktyg för att förbättra arbetsmiljöronder

  I detta blogginlägg uppmärksammas verktyget Safety Observer – ett gratis, mobilbaserat verktyg som kan hjälpa till att få bättre arbetsmiljöronder på arbetsplatsen.
 • Chefen avgör om sjuka blir mobbade

  Den som är sjuk löper dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning på jobbet.  Det visar en ny studie som glädjande nog också visar att ett stödjande ledarskap helt kan undanröja risken för mobbning.
 • Sila snacket, machomän

  Den som tänker sig att snacket om machokulturens negativa konsekvenser är överdrivet och inte värt att lägga en massa energi på bör nog fundera ett varv till. Eller kanske ännu hellre lyssna på någon som är kunnig.
 • Upphandling – ett maktmedel mot usla arbetsförhållanden

  Upphandlare har möjlighet att motverka usla arbetsförhållanden. Lönedumpning, 90-timmarsveckor avsaknad av kollektivavtal och brist på kontroll över vilka som arbetare och hur har i veckan avslöjats på byggen i Sverige.