arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

  • Inspiration till bättre arbetsmiljö

    På många arbetsplatser har arbetsmiljön varit mycket ansträngd under våren på grund av coronapandemin.
  • Ökad psykisk ohälsa med virus

    Lagom till att solen och stekande värme återvände till Sverige var det också många svenskar som återgick till arbetet. Men hur återgången sett ut kan skilja sig kraftigt från tidigare år.