arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

  • En och två och tre vibrationer

    Du arbetsgivare, skyddsombud eller arbetsmiljöingenjör som skagenomföra riskbedömning kring vibrationer; tänk om man direkt kunde se ochräkna hur mycket en handhållen maskin vibrerade?
  • Kom igång med jobbet

    Sommaren lider mot sitt slut och de allra flesta haråtergått till jobbet efter en tids semester. Om jobbstarten känts tuff och duupplevt trötthet, minskad aptit och koncentration, tomhetskänslor och kanskeäven lite ångestfylld är du inte ensam.