arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Arbets- och miljömedicinsk konferens

  Intresserad av frågor som rör arbetsmiljö och miljömedicin? Då är vårt tips att du redan nu bokar in den Arbets- och miljömedicinska konferensen som äger rum  i Linköping den 25-27 april 2018. 
 • PFAS, PFOS och PFOA i våra kroppar

  Nej, det är ingen leksak utan en svårnedbrytbar miljöförorening. Vet du hur mycket perfluorerade alkylsyror eller PFAS-ämnen det var i kaffet eller teet som du just drack?
 • Stressigt på jobbet?

  Vi hör ständigt larmrapporter i media om hur vanligt det är med arbetsrelaterad stress och att många människor far illa i sitt arbete. Sjukskrivningstalen är höga och det är främst den psykiska ohälsan som ligger till grund för sjukskrivningarna. Men hur vanligt är det med arbetsrelaterad stress?
 • Ljugande konsulter?

  Det pågår ett lurendrejeri mitt framför våra ögon. Den senaste tiden har jag fått ett flertal exempel på en moralisk kollaps där snikenhet går före ärlighet.