arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Mår du dåligt i vissa byggnader?

  När du kommer hem från en övernattning i sommarstugan märker du kanske hur sängkläderna luktar lite konstigt.
 • Rätten till hälsosamma arbetsplatser!

  Sverige, liksom övriga Europa, står inför en åldrande befolkning och vi har behov av ett längre arbetsliv, där män och kvinnor kan delta på lika villkor. En större del av befolkningen behöver delta i arbetskraften om vi ska ha råd med välfärden.
 • Välmående organisationer med konflikthantering

  Något som de allra flesta upplevt på sin arbetsplats är någon form av konflikt. Stora som små är de en del av livet, både på arbetet och hemmaplan. Ofta lyckas vi lösa konflikter innan de spårar ur, men ibland kan de eskalera och skapa stora problem.
 • Machokultur på jobbet ett riskbeteende

  Machokultur ökar risktagandet på våra arbetsplatser, skriver Arbetsmiljöverket i sitt Nyhetsbrev nr 7, 2017.