arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Vad kostar den psykiska ohälsan arbetsgivare?

  Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och står för drygt 40 procent av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor. Den kostnaden motsvarar ca 36 000 kronor per person i arbetsför ålder.
 • Hälsokontroller förebygger vibrationsskador

  Vibrationsskador i händerna handikappar och kostar.
 • Att disputera på miljögifter

  Jag heter Stefan Ljunggren och arbetar som exponeringsutredare (yrkeshygieniker) här på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Den 4 november i år tog jag min examen för forskarutbildning, så kallad disputation, vid universitetssjukhuset i Linköping. Jag tänkte berätta lite om vad det innebär och om vad jag gjort.
 • Vad är det som luktar i bilen?

  Ofta upplevs lukten i nya bilar som behaglig. Det finns dock personer som inte kan tolerera den höga halten av kemiska ämnen.
 • Utreda eller ej?

  Häromdagen talade jag med en journalist som skriver om arbetsmiljöfrågor. Han lyfte en fråga med mig som jag själv stött på flera gånger. Det handlade om att vissa påstår att den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö hävdar att arbetsgivaren INTE ska utreda mobbning på arbetsplatsen.