arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Miljömedicinsk temadag den 27 oktober i Kalmar

  ”Är det farligt att bo i förorenade områden? Hur kan risker kommuniceras? Måste verksamheten läggas ner?”
 • Kan nanopartiklar påverka hälsan?

  I vardagen kan vi exponeras för kemikalier från olika plast- och andra material även i form av mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar (en nanometer = miljondels millimeter, närmast DNA-storlek).
 • Öppet hus med spännande föredrag

  Vill du ta del av ny kunskap och spännande aktiviteter  inom områdena arbetsmiljö, ergonomi, fysioterapi, fysisk aktivitet och träning?  Då har jag har ett riktigt bra tips. Torsdagen den 8 september bjuder Fysioterapeuterna in till öppet hus i Linköping. 
 • Medverka i forskning för säker vård

  Vill du medverka till att minska arbetsskador och vårdskador? Just nu pågår en forskningsstudie som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.
 • Går vi åt rätt håll?

  Idag kom Arbetsmiljöverkets statistik om arbetsskador 2015. Den utgör en klar indikation om var det behövs insatser för att minska risken för ohälsa framgent.