arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Kemiska ämnen i sjuka hus

  Varför ska vi mäta vad som finns i luften? För att kontrollera mängden emissioner samt vilka typer av kemiska emissioner som finns.
 • Behöver Sverige en mobbningsombudsman?

  I april besökte jag en världskonferens om mobbning i arbetslivet. För fyra år sedan var jag på min första liknande konferens i Köpenhamn och i år var den i Auckland, Nya Zeeland. Det var en lång resa, men samtidigt en mycket intressant konferens.
 • Solen är viktig för liv och hälsa

  I en stor svensk studie har man nyligen visat att kvinnor som undviker sol lever lite kortare tid än de som vistas mer i solen (Lindqvist 2016, Sveriges Radio).
 • Hormonstörande ämnen kan påverka hjärtvävnad

  Vi har nyligen publicerat en studie där vi har undersökt vad som händer i hjärtat hos råttor när de exponeras för fruktos samt Bisfenol A (BPA).