arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Ny digital story om miljögifter

  Vi på arbets- och miljömedicin i Linköping har tagit fram en digital story som handlar om varför vi forskar om miljögifter från förorenade områden.
 • Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet

  Vi har nyligen haft två Temadagar om "Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet-att förebygga, utreda och åtgärda"
 • Kunskap bidrar till jämställt arbetsliv

  Idag är det internationella kvinnodagen, en dag där jämställdhetsfrågan uppmärksammas runt om i världen. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en självklarhet, tyvärr är det inte så i praktiken.
 • Nya spelregler!

  För ett år sedan var jag med i TV. Jag blev intervjuad i Gomorron Sverige med anledning av att Hovrätten skulle meddela en intressant dom.