arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Blogg

Här kan du läsa alla blogginlägg från Arbets- och miljömedicin i Östergötland. Du kan prenumerera på bloggen om du vill.

 • Molnet omkring dig

  Varje människa omges av ett unikt moln av kemiskt aktiva ämnen vilket förändrar den kemiska sammansättningen av inomhusluften. Ett nyligen genomfört experiment visar att människor är kraftfulla mobila källor till gasfomiga utsläpp från andning och hud. Närvaron av dessa osynliga moln kan ha effekter på människors hälsa.
 • Åtgärder vid handintensivt arbete

  För drygt tre år sedan kom den nya belastningsrelaterade exponeringen handintensivt arbete in i arbetsmiljölagen. Nu ska jag dela med mig av mina tankar kring hur jag ser på handintensivt arbete idag.
 • Bly, Miljö, Miljömedicin

  Halter av bly i luft i Glasriket idag och historiskt

  Nyligen publicerade vi en ny forskningsstudie om vilka halter av bly som finns i luften idag i Glasriket men också modelleringar för halterna historiskt. Även om halterna idag är likt den i städer så har det historiskt varit mycket höga lufthalter med troliga risker.
 • Ny guide för bättre arbetsmiljö

  Bättre arbetsmiljö i vårdmiljöer, är det ens möjligt att uppnå?
  Vi tror att den nya guiden med fokus på säkra personförflyttningar kan bidra till en bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Den är dessutom precis lika användbar för arbetsmiljöarbete inom omsorgen, ambulanssjukvården och tandvården.

Senast uppdaterad