arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Blogg

Här kan du läsa alla blogginlägg från Arbets- och miljömedicin i Östergötland. Du kan prenumerera på bloggen om du vill.

 • Enkla åtgärder minskar exponering för metaller

  En ny studie från Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping visar att det går att minska exponeringen för metaller hos anställda som arbetar med 3D-skrivning i metall.
 • Gör vårdjobben säkrare

  De som jobbar inom hälso- och sjukvården har många risker att hantera. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro för belastningsskador och stress är höga för många yrken inom hälso- och sjukvården.
 • Motverka kränkningar på rätt sätt

  Äntligen är den här, riktlinjen som styr upp arbetet med att utreda och förebygga mobbning och trakasserier.
 • Vibrationer som skadar många

  Vi måste prata om vibrationerna. Det är farligt och många får livslånga skador för att de arbetar med vibrerande verktyg. Det krävs förebyggande åtgärder för att minska antalet arbetare som exponeras för skadliga vibrationer i händerna.

Senast uppdaterad